Soutěžní návrh na Husův sbor v Brně

Soutěžní návrh na Husův sbor v Brně
Architect: Bohuslav Fuchs
Address: Botanická ulice, Brno, Czech Republic
Project:1926


Předpoklady situační a komunikační
Hmota sboru jest vkomponována do sadu. Niveau sadu zachováno, alej rovněž zůstává.
Hlavní hmota odsunuta od činžovních domů, její výška podložena traktem bytů a místností.
Vstupy do části obřadní a do části kulturně slavnostní úplně odděleny. Část obřadní přístupna širokým otevřeným schodištěm přes část sadu. Tím získáno klidu a odstupu od uličního ruchu.
Vstup do spodního sálu je přímo s chodníku ulice.
Místnosti úřední, sakristie a byty jsou rovněž přístupny přímo z ulice samostatným schodištěm.

Disposice
Část obřadní: Ze závětří přístup na kůr, do sálu a do chodby, k úřadovnám a sakristiím. Možno zde umístiti urny s popelem. Sborová síň má v přízemí 400 sedadel, 135 míst k stání, galerie 85 sedadel a 200 míst k stání, celkem asi 820. Vzadu galerie místo pro zpěváky, varhany a malý orchestr. Motor je umístěn ve spodní části věže. Bohoslužebný prostor vyhovuje podmínkám. Sakristie prvá i druhá, připojené administrativní kanceláře s ohnivzdorným archivem vyhovují v situování rovněž podmínkám. Na chodbě před kancelářemi a sakristiemi možno umístiti řadu skříní s publikacemi a vyhláškami církve.
Část kulturně slavnostní: Sál v rozměrech sálu hořejšího. Záchody, pohodlné šatny, buffet má přímé spojení s kuchyní. Poradní síň umístěna odděleně vedle šaten. Bude-li nutno, může býti žaluzií spojena se sálem. Jeviště, hudba, dvoje šatny se záchodem, sklad, mají samostatný přístup přímo z venku. Rovněž tak kinooperatér. Z galerie slavnostního sálu jest mimo hlavního jeden nouzový východ.
Část administrativní a bytová: Kanceláře a archiv přiřazeny na společnou chodbu obřadní části. Ve věžním prostoru umístěna toaleta pro tajemníka a strany. Část bytová jest isolovaná, schodiště společné s přístupem do sakristií ve všední dni.

Architektura
Z praktických důvodů nebylo třeba budovu více zvyšovati. Vzhledem k vedlejším činžovním domům rozhodl se autor pro věž se zvony, která dle programu mohla býti provedena. Jest spojena s komínem ústředního topení, jehož vyústění musí býti aspoň nad římsy sousedních domů. Obraz vnějšku souhlasí s disposicí a účelem vnitřku.


Bohuslav Fuchs získal druhé místo, stavba byla realizována podle vítězného návrhu Jana Víška.
0 comments
add comment

more buildings from Bohuslav Fuchs