SKUB - škola Bakkegaarden

SKUB - škola Bakkegaarden
Spolupráce:Soren Robert Lund Architects
Address: Skolebakken 20, Gentofte, Danemark
Investor:město Gentofte
Completion:2003 - 2005
Site Area:8000 m2


Projekt kombinuje development, přestavbu i dostavbu a je součástí rozvojového programu, který zahrnuje všechny školy ve městě Gentofte. Jeho součástí je přestavba stávající školy, stejně jako přístavba o rozloze přibližně 1800 m², jež obsahuje sportovní centrum, přednáškovou halu (auditorium) a jídelnu.
Nový objekt funguje jako jakási krajina, se školou se propojuje na několika úrovních a vytváří nové prostory pro školní i volnočasové aktivity. Nové sportovní centrum, auditorium v hlavní budově, vzdělávací centrum ve staré tělocvičně, kavárna a ateliéry v pavilonu jsou vzájemně provázány a fungují jako jeden koherentní prostor určený společným aktivitám. Střecha objektu vytváří vyvýšené školní nádvoří, které se otevítá novým možnostem využití venkovních prostor. Ze střechy se nabízí spojení dolů k hlavním přístupovým cestám, k pavilonu s ateliéry a ke hřišti, stejně jako k internátu a projektovým učebnám.
Venkovní plochy představují významnou část vzdělávacích prostor školy. Snadný přístup ze školní budovy ven hrál v návrhu zásadní význam. Otevřením školy se budou vnitřní a venkovní prostory z pohledu vzdělávacího procesu vzájemně přirozeně ovlivňovat. Venkovní zařízení by měla navozovat pocit jistoty ale zároveň představovat výzvu, již by bylo možné definovat mnoha různými způsoby a v mnoha vztazích.
S novým sportovním centrem už Bakkegaarden není jen školou, ale stává se fórem, kde se škola setkává s místní komunitou. Díky cetrálnímu umístění se ze sportoviště stane pulzující srdce komplexu, přirozené místo setkávání žáků i zaměstnanců, stejně jako dalších návštěvníků využívajících prostory ve volném čase od brzkého rána do noci.
Autoři se u tohoto projektu soustředili na trvalý rozvoj, u nějž se hodnoty školy, reálné představy i vize nových přístupů vzájemně ovlivňují. Bylo pro ně zásadní vytvořit otevřené pracovní prostředí, v němž je dán všem účastníkům prostor k tomu, aby během procesu tématu lépe porozuměli.
CEBRA projekt vytvořila ve spolupráci s kanceláří SRL Architects.
0 comments
add comment

more buildings from CEBRA architecture