Školící centrum Vaillant Vyškov

Školící centrum Vaillant Vyškov
Architect: Radek Sládeček
Completion:2013


Předmětem návrhu je úprava skladových prostor pro účely školícího centra a předváděcí místnosti společnosti Vaillant. S ohledem na umístění prostor ve druhém podlaží byly upraveny také vstupní prostory a nástupní schodiště. Požadavkem klienta bylo navrhnout prostory na odpovídající úrovni. S ohledem na sortiment výrobků společnosti se zároveň nabízelo promítnout do řešení interieru techničtější charakter některých prvků. Do tohoto konceptu dobře zapadalo původní ocelové schodiště, které bylo upraveno a doplněno zábradlím z plného plechu. Hlavní školící místnost byla vizuálně propojena s přístupovou chodbou celoprosklenými dveřmi s nadsvětlíkem a linkou nepřímého osvětlení u stropu, která probíhá přes schodišťovou halu i do druhého křídla kanceláří. Chodba je přisvětlena původními nadsvětlíky. V rámci rekonstrukce byly osazeny bezrámovým zasklením.
0 comments
add comment

more buildings from Radek Sládeček