Sídlo společnosti Microtech IVF

Sídlo společnosti Microtech IVF
Architect: Jan Kratochvíl
Spolupráce:Milan Domkář
Stavební řešení: AP-atelier, s.r.o.
Address: Seifertova 64, Lesná, Brno, Czech Republic
Project:10/2009 - 05/2010
Completion:07/2010 - 02/2011


Nové sídlo společnosti Microtech IVF vzniklo přestavbou a dostavbou stávajícího objektu, který byl postaven na začátku 70. let minulého století a sloužil jako vícegenerační rodinný dům. Objekt je součástí souvislé stabilizované zástavby podél východní strany Seifertovy ulice na brněnské Lesné. Okolní zástavba je rozmanitá, tvoří ji řadové domy respektive dvojdomky. Architektonický výraz sousedních objektů není jednotný - řada z nich prošla v nedávné době zásadními stavebními úpravami. Stejně jako panelové domy na Lesné je i okolní zástavba postupně architektonicky individualizována. Výrazové prostředky nového sídla firmy jsou zvoleny tak, aby nedocházelo k sémiotickému zmatení kolemjdoucích a aby výraz objektu souzněl s jeho funkční náplní.
Dům slouží jako zdravotnické zařízení. V prostorách původního objektu se nachází administrativa, zasedací a školící místnosti a zázemí zaměstnanců. Suterénní přístavbu za domem vyplnila laboratoř s potřebným technickým zázemím. Přístavba v zahradě je hmotově navržena citlivě k okolnímu kontextu. Střecha přístavby je pokryta extenzivní zelení.
Architektonický výraz původní stavby se dramaticky změnil. Stávající dvojgaráž v suterénu byla nadstavěna. Nástavba je zakončena terasou a po výtvarné stránce představuje ústřední prvek uličního průčelí. Atiky všech rizalitů původního objektu byly výškově sjednoceny. Fasáda je kontaktně zateplena a omítnuta silikonovou omítkou bílé barvy. Okenní a dveřní výplně jsou dílem hliníkové, dílem plastové. Okna na slunečně exponovaných stranách jsou opatřena venkovními žaluziemi. Významným materiálem v exteriéru i v interiéru budovy je teraco, z něhož jsou provedeny parapetní desky a dlažba teras a stupně schodiště. Zábradlí jsou vyrobena z nerezu.
Provoz laboratoře klade extrémní nároky na čistotu prostředí a další užitné vlastnosti interiéru. Jako jediný prostor v objektu je nuceně větrán. Podlaha celého suterénu je z antistatického PVC. Zaměstnanci se v laboratoři pohybují ve speciálních oblecích apod. Prostorově je laboratoř řešena jako hala variabilně dělená lehkými příčkami a nábytkem.
Stavební úpravy původního objektu spočívaly především v eliminaci rozměrových nepřesností vzniklých svépomocnou výstavbou. Zásadní bylo provedení nové hydroizolace suterénu a střech. Kompletně nové jsou i všechny technické instalace s důrazem na inteligentní a nízkoenergetický provoz objektu. Přístavba je odlita z monolitického železobetonu. Vzhledem k perfektní kvalitě monolitů byly venkovní opěrné zídky i přístřešek únikového schodiště ponechány v surovém stavu.
Zahrada je vzhledem ke své velikosti a k příkrému spádu pozemku zrealizována tak, aby v budoucnu nevyžadovala náročnou údržbu. Na parcele se nachází i domek pro zahradní techniku. Plocha parkoviště a chodníku je vydlážděna žulovými kostkami. Plot směrem do ulice tvoří zeď z drátokamenných košů.
0 comments
add comment

more buildings from Jan Kratochvíl