Sídlo francouzské komunistické strany

Sídlo francouzské komunistické strany
Architect: Oscar Niemeyer
Address: 2 Place du Colonel Fabien, Paris, France
Investor:Parti communiste français
Completion:1967-72
Area:20000 m2


Místní architekti: Paul Chemetov, Jean Deroche
Spolupráce: Jean Prouvé, Hans Muller, José Luis Pinho, A. Gattos, Jean-Maur Lyonnet
Konstrukce: Jean Tricot
Mé vztahy s francouzskou komunistickou stranou charakterizovalo – a je tomu tak stále – porozumění a přátelství. Marchais, Leroy, Gosnat a Tricot kupříkladu, se ke mně vždy chovali vřele a projevovali úctu a uznání. Takový vztah mi dovolil přistoupit k projektování nového ústředí strany na pařížském Place du Colonel Fabien naprosto svobodně. Asistovali mi zde Jean Prouvé, Jean de Roche a Paul Chemetov. Naše práce byla vysoce ceněna a stavba dnes patří k oblíbeným pamětihodnostem města.
Pamatuji si den, kdy president Georges Pompidou uspořádal pro všechny architekty zapojené do porotování soutěže na Centre Pompidou slavnostní oběd. Ve chvíli, kdy někdo u stolu pronesl pochvalnou poznámku na adresu nového ústředí strany směrem k Pompidouovi, jenž nikdy neskrýval své pravicové přesvědčení, nezbylo než souhlasit: „Ano, byla to jediná dobrá věc, kterou kdy komouši udělali.“ Pochvala byla na místě – stavbu obdivoval každý.
Nicméně k mým dobrým souputníkům z francouzské komunistické strany mě nevázala pouze popularita nové budovy. Sdílené názory a politický zápas byly mnohem důležitější než architektura. Stali jsme se dobrými přáteli. Jak často mě Gosnat se svými kamarády brával do pařížských restaurací! Gosnat skupinu obvykle vedl, vybíral menu, víno i likéry. Byl to úžasný přítel! To, že projekt ústředí dopadl tak dobře, bylo především zásluhou jeho osoby a jeho důvěry ve mne.
(…) Pamatuji si, jak mi navrhl, abych se k němu připojil na dlouhé cestě vlakem ze Sovětského svazu, přes Ural do Číny. A pamatuji si i den jeho pohřbu a přeplněné náměstí; seděl jsem na zvláštním podiu, když Strana vzdávala poslední veřejnou poctu našemu nezapomenutelnému kamarádovi.

(…) Některé z mých nejlepších projektů jsou postaveny v zahraničí: jmenovitě například ústředí komunistické strany v Paříži.

(…) Během této, své čtvrté tvůrčí fáze nebylo převládající myšlenkou pouze manifestovat plastickou svobodu mých staveb, ale ukázat také vyspělost brazilského inženýrství. Pro každý projekt jsem pozorně hledal řešení, odhodlaný jasně definovat parametry své architektonické práce. V případě budovy ústředí strany jsem předvedl důležitost zachování harmonie objemů a volného prostoru v exteriéru, což také vysvětluje, proč je velký sál dělníků umístěn pod zemí.
Oscar Niemeyer
5 comments
add comment
Subject
Author
Date
niemeyer is amazing
jean paul garnier none
18.12.07 06:12
niemeyer is amazing
R. Faria
25.09.08 04:09
beton
petr cagaš
29.10.09 10:10
Dobový televizní příspěvek
Petr Kalivoda
03.12.09 05:53
show all comments

more buildings from Oscar Niemeyer