Safe Trestles / most pro pěší Trestles

Safe Trestles / most pro pěší Trestles
Vizualizace:Jiří Švehlík
Address: San Diego, USA
Contest:2010


Soutěžní návrh na bezpečnou přístupovou trasu k surfařskému středisku Trestles u San Diega.
Zadáním je nezatěžovat chráněné území a bezpečnost přechodu přes rychlodráhu procházející tímto územím.

Motivací návrhu pro jeho reálné používání je dvojlávka – dvojtrasa z dálničního parkingu dvěma směry, do dvou bodů s nejlepšími podmínkami – surfařských ohnisek.
Systém přímého spojení a možnost dvou směrů při vstupu na pláž bez nutnosti vertikálně překonávat překážky, především železnici, jsou garancí toho, že nebudou používány jiné trasy.

Architektonický a výtvarný koncept je založen na spolupůsobení charakteru terénu, jeho zeleně a technické konstrukce.
Síť je vypnuta mezi pevné ocelové příhradové konstrukce, které jsou rovněž transparentní, ale svojí hustší, pevnější strukturou definují podstatná místa směru.
Definují vstupy – spojovací body mezi přístupovou komunikací a pláží.
Propojení a konstrukční ztužení obou lávek vytváří plošný, krajinotvorný, ale sotva znatelný prvek, obohacující landscape a zjemňující vstupy architektury do krajiny.
Výtvarný efekt je podpořen výraznou barevností celé konstrukce.
Zářivé subtilní linky nad krajinou.
0 comments
add comment

more buildings from Ivan Kroupa architekti