Rozhledna na Hnědém vrchu

Rozhledna na Hnědém vrchu
Spoluautor:Ing. Ivan Šír – Statika staveb - mosty
Address: Hnědý vrch, Pec pod Sněžkou, Czech Republic
Investor:Město Pec pod Sněžkou
Project:2007
Completion:2008


Nejvyšší rozhledna v Krkonoších (nejvyšší plošina je 27 metrů nad zemí) je umístěna těsně pod vrcholem Hnědého vrchu u horní stanice lanovky. Mírně rozkročená konstrukce se skládá ze tří párů sloupů z přírodních dřevěných kůlů, které jsou na úrovni jednotlivých podlaží propojeny ocelovou konstrukcí. Unikátní je trojúhelníkový tvar podstavy a hlavních plošin.
Základním kritériem, které jsme si stanovili pro řešení rozhledny, bylo vytvoření návrhu "průhledné rozhledny", která by v dálkových pohledech co nejvíce splynula s okolím. Z toho důvody byla vyloučena klasická tesařská konstrukce, která by při výšce potřebné pro kvalitní výhled byla neúměrně masivní. Zvolena byla koncepce kombinující dřevo a ocel. Zároveň bylo nutné najít takový tvar rozhledny, který by při potřebné výšce a náročným povětrnostním podmínkám daného místa zajistil dostatečnou prostorovou stabilitu.
Rozhledna je navržena s trojúhelníkovou podstavou, přičemž sloupy v rozích půdorysného trojúhelníku jsou zdvojené. Tyto sloupy jsou navržené z nehoblovaných klád. Spojovací prvky a všechny vodorovné prvky jsou z pozinkované oceli. Tyto sloupy končí u předposlední pozorovací plošiny ve výšce 22,5 metrů. Poslední plošina a střecha rozhledny jsou neseny třemi ocelovými nosníky. Ocelové schodiště je neseno středovým ocelovým dříkem kotveným k vodorovným výztuhám rozhledny. Ocelové je navrženo i zábradlí a stupně schodiště, které jsou z pororoštů.
0 comments
add comment

more buildings from ROSA – ARCHITEKT