Roubenka Krátká

Roubenka Krátká
V srpnu 2012 zakoupil investor památkově chráněnou chátrající roubenku uprostřed vesnické památkové rezervace. Podrobný průzkum ukázal zoufalý technický stav naprosté většiny konstrukcí.  Nevyhnutelná výměna degradovaných prvků v takovém rozsahu byla památkáři shledána jako nenávratná ztráta autentičnosti domu, což vedlo k sejmutí památkové ochrany.
Při realizaci nové roubenky jsme se snažili o maximální zachování původního hmotového a materiálového řešení, konstrukčních principů a jednotlivých prvků typických pro tento region. Roubené konstrukce budou z vnějšku po dotvarování vyspárovány a obíleny vápnem. Nemístně výrazná novota drobného venkovského stavení tím bude žádoucím způsobem upozaděna.
Vnitřní dispozice je s respektem k tradičním schématům upravena současným potřebám. Interiér tvořený z velké části výraznými konstrukčními prvky je doplňován drobnými "netradičními" prvky, se snahou vyhnout se oběma extrémům - autentický historizující interiér a současný moderní interiér postavený na kontrastu.  
Na konečné podobě se významnou měrou podílela zkušenost, citlivý a pokorný přístup všech řemeslníků, podpořený nezvykle osvíceným přístupem investora s ochotou vložit důvěru ve všechny zúčastněné.
14 comments
add comment
Subject
Author
Date
charakter přístavby
honzaT
22.08.14 08:45
Roubenka je nádherná
FilipS
22.08.14 09:40
práce s detailem ....
Radek Gregor
22.08.14 10:54
re: práce s detailem
Vít Sladký
25.08.14 12:37
Alois Riegel (1858-1905)
Dr.Lusciniol
26.08.14 04:57
show all comments