Rodinný dům Zlatá stezka

Rodinný dům Zlatá stezka
Completion:2001-04
Area:401 m2
Built Up Space:1567 m3


Rodinný dům cca 100 let starý, je postavený v klasických konstrukcích (cihelné zdivo, betonový a dřevěné stropy). Dlouhodobě byl neobydlen a nebyla prováděna pravidelná údržba. Vzhledem k technickému stavu a současným požadavkům na kvalitu bydlení bylo nezbytné dům rekonstruovat.
V návrhu je zachován jednoduchý kubický objem domu. Jeho čistá geometrie (krychle cca 10/10/10 m) je podpořena odstraněním architektonicky nevhodné mansardové střechy a jejím nahrazením opticky lehkou prosklenou nástavbou. Konstrukce nástavby využívá stávajícího dřevěného krovu. V místech původních okenních otvorů jsou navržena francouzská okna. Klidný rytmus oken zceluje objekt a potvrzuje základní geometrii stavby. Vertikalita okenních otvorů je vyvážena horizontálami pásového "ateliérového" okna v posledním podlaží a pergolou v přízemí. Pásové okno prosvětluje prostor krovu, který slouží jako dětská herna. Pergola je navržená jako lehká ocelová konstrukce s betonovou pochůzí deskou. Nosné i nenosné stěny jsou vyzděny z keramických tvarovek, stropy původní dřevěné, pouze v koupelnách jsou nahrazeny betonovými. Většina krovu zůstala zachována, schodiště také. Obvodové zdivo je zateplené systémem Tektalan C (heraklit, minerální vlna), vnější povrch je tvořen vápennou probarvenou omítkou. Střešní plášť je ze sendvičových panelů. Krytinou je Sarnafil. Okna jsou z borových europrofilů. Přístupová cesta je dlážděná cihelnou dlažbou, plot je plaňkový na stávající sanované podezdívce, vstupní vrata a vrátka jsou plechová.
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
architektonicky nevhodná strecha?
Ľuboš Lorenz
28.09.06 11:26
Prečo?
Kočkatra
29.09.06 08:42
show all comments

more buildings from Jan Jehlík Architektonická Kancelář