Rodinný dům ve Zlíně-Prštném

Rodinný dům ve Zlíně-Prštném
Architect: Pavel Chládek
Address: Příčka II 711, Prštné, Zlín, Czech Republic
Investor:Mgr. Zdeněk Stoklásek
Completion:02.2007 - 07.2008
Built Up Area:142 m2
Built Up Space:858 m3


Stavba rodinného domu se nachází ve Zlíně, městské části Prštné. Jedná se o nově urbanizovanou lokalitu, určenou k zástavbě rodinnými domy. Svažitý pozemek o výměře 875 m² (25 x 35 m) s jižní orientací nabízí výhled na pás obytných čtvrtí Letná - Podhoří a protější zalesněný horizont. Příjezdová komunikace je umístěna podél severní hranice. Dosavadní okolní zástavba sestává ze směsice primitivních stavebních kultur bez reakce na uliční prostor, terénní reliéf či nabízející se panoramatický výhled.
      Navržený dům je volně stojící dvoupodlažní objekt zastřešený rovnou střechou, umístěn rovnoběžně s příjezdovou komunikací ve vzdálenosti 6 m od hranice parcely. Osazení domu využívá přirozený průběh terénu.
      Kompaktní objem domu je rozdělen do dvou výškových a provozních úrovní propojených vnitřním a venkovním jednoramenným schodištěm. Horní, vstupní podlaží navazuje na niveletu silnice, ložnicové patro pak na úroveň zahrady. Nástup do domu a nájezd do garáží je tvořen souvislou dlážděnou plochou se zapuštěným vstupem do domu, na který navazuje schodišťová hala s šatnou a wc. Kuchyň je situována při severovýchodním rohu domu. Lineární obytný prostor s jídelnou při jižním průčelí domu je rozšířen o krytou obytnou terasu s venkovním schodištěm do zahrady. Jižní průčelí ložnicového patra sestává ze tří pokojů a částečně kryté terasy otevřené na výšku obou pater a přístupné venkovním i vnitřním schodištěm umístěným ve středu dispozice. Při severní fasádě jsou pak umístěny koupelna rodičů se saunou, technická místnost s prádelnou, koupelna dětí, pracovna (pokoj pro hosta) a sklad zahradního nábytku dostupný z terasy.
      Svislou nosnou konstrukci domu tvoří zdivo z keramických tvárnic opatřené kontaktním zateplovacím systémem a hladkou bílou omítkou. Stropní konstrukce nad 1. a 2. nadzemním podlažím je monolitická železobetonová deska. Výplně okenních otvorů jsou dřevěná smrková eurookna.
4 comments
add comment
Subject
Author
Date
revelatio
thierry
07.05.09 10:08
Nedořešené
Redfield
09.05.09 12:26
ale
Michal Just
16.05.09 12:44
dispozice
Michal Just
16.05.09 06:41
show all comments

more buildings from Pavel Chládek