Rodinný dům ve Svojeticích

Rodinný dům ve Svojeticích
Project:2011
Completion:2013 - 2015
Area:155 m2
Built Up Area:190 m2
Site Area:1440 m2


Na pozemku, jenž má výrazný podélný tvar severo-jižní orientace, se před započetím stavby nacházelo zahradní centrum s provozním objektem. V jeho jižní části došlo k oddělení cca 1440 m² plochy, určené k výstavbě novostavby rodinného domu.
Vzhledem k okolí (zahradní části parcel stávajících rodinných domů a pozemky, které nejsou určeny k výstavbě) byla zvolena varianta jednopodlažní stavby, jež nebude své okolí rušit výraznou niveletou.
Místo pro výstavbu bylo vybráno při severní / vstupní části pozemku. Toto umístění dává vyniknout zahradě s výhledem do okolí, které již není určeno k výstavbě.
Rodinný dům je koncipován jako jednopodlažní stavba dvou k sobě navzájem kolmých křídel, jež odrážejí i vnitřní dispoziční oddělení provozu společenského (obývací část s kuchyní atd.) a soukromého (ložnice atd.). Společenská část obývacího pokoje je oproti ostatním prostorům mírně převýšena, aby se tak prostorově zdůraznil její význam a pozice ve vnitřním organismu domu.
Obě křídla se uzavírají s minimem otvorů k vstupní a okrajové části pozemku a naopak se otevírají do „vnitřního“ prostoru s pobytovou terasou. K ní je navrženo množství okenních otvorů (francouzská okna), jež umožňují přímý kontakt kterékoli části domu s terasou a zahradou.
V exteriéru je každé křídlo vyjádřeno jiným materiálem a  architektonickou skladbou různě vysokých hmot. Materiálové řešení kombinuje dřevěný obklad a fasádní omítkový systém. Některé výrazné architektonické prvky jsou zdůrazněny zelenou barvou  fasádních obkladových desek (výklenek ložnice, výklenek chodby).
Dům je konstrukčně koncipován jako dřevostavba.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Přístupová komunikace?
Klára Z
11.03.16 09:30
show all comments

more buildings from Studio M.A.D.