Rodinný dům ve středních Čechách

Rodinný dům ve středních Čechách
Address: Czech Republic
Completion:2007-08
Built Up Area:147 m2
Site Area:840 m2


Základní údaje o stavbě
Novostavba rodinného domu se nachází na parcele o výměře 840 m². Dům je navržen jako přízemní s podkrovím. Zastavěná plocha domu činí  105,5 m², otevřená garáž se skladem zabírá 41,5 m². Stavba vychází z regulativů vydaných k územnímu rozhodnutí této lokality.

Architektonické řešení
Stavební parcela se nachází uprostřed nově vznikající lokality rodinných domů na kraji města. Svah má severovýchodní sklon. Obdélníková parcela a snaha umístit terasu navazující na obývací pokoj až za stavební hranici (a umožnit tak výhled mimo fasádu spodního souseda) určily základní proporci domu. Na pozemku se dům svojí severozápadní fasádou co nejvíce přibližuje hranici pozemku, aby se otevřel prostor pro využití zahrady z jihovýchodu. Tím se jasně vymezuje jeho delší osa a snaha navrhnout dům co nejužší. Nasazení domu na hlavní uliční čáru dává vzniknout 5 metrů široké předzahrádce, kde je také rezervní odstavná plocha pro auto. Přístřešek pro dvě auta, přimykající se k domu, a skládek úmyslně cloní průhledy od silnice do zahrady. Na řešení zahrady je kladen velký důraz, tak aby poskytla dostatek soukromí a atmosféry pro odpočinek. Poměr okenních ploch ve fasádách hledá rovnováhu mezi soukromím uvnitř domu a otevřeností vůči zahradě a slunci.
Dům je navržen jako dvojpodlažní nepodsklepená jednotraktová stavba se sedlovou střechou. Boční severozápadní stěnu prořezává pouze otvor vstupu, jehož zádveří je k domu přisazeno a tvoří samostatnou hmotu a okno v podkroví domu. Z jihovýchodu je dům naopak co nejvíce otevřen. Podélná osa domu je prodloužena terasou přiléhající k zadní fasádě a navazující na obývací pokoj.

Dispoziční řešení
Dispozice vychází z nároků čtyřčlenné rodiny na bydlení. V přízemí je obytný prostor kuchyně, jídelny a obývacího pokoje členěn uskakující úrovní podlahy, která reaguje na svažitý pozemek, a příčně vloženým schodištěm. Prostor je dále utvářen vloženými skříněmi, vyčleňujícími chodbu - šatnu. Prosklené průhledy do kuchyně a jídelny, otvory ve stropní konstrukci a lehké zaklopení stropu i světlo dopadající z tušených střešních oken dávají úzké chodbě úmyslně nedefinovaný tvar a prostor. Z chodby se vchází do pracovny a do koupelny. Z kuchyně se přes prádelnu vychází ke garážovému stání. Obývací pokoj má dvěmi francouzskými dveřmi vazbu na terasu. V podkroví otevřené schodiště navazuje na galerii. Dveřmi je oddělen prostor chodby - šatny a ložnic. I zde je chodba členěna průhledy a průsvity světla z jiných místností a pater. Intimitu prostoru podporuje absence okna ve fasádě. Světlo sem dopadá řadou střešních oken posazených nad okapní hranu. Z chodby se vstupuje do ložnic a koupelny. Dětské pokoje a koupelna jsou vyčleněny nábytkovou příčkou.

Konstrukční řešení
Dům je postaven na základových pasech. Obvodové stěny a příčky jsou z keramických tvárnic (Porotherm 44). Nadokenní a dveřní překlady jsou systémové (Porotherm). Podlahu v přízemí tvoří dlažby a v obývacím pokoji dřevěné palubky. Strop nad přízemím je dřevěný trámový. Podlahy v ložnicích jsou dřevěné, v koupelně je dlažba. Chodba a galerie mají pouze prkenný záklop.
Stropní konstrukci nad podkrovím tvoří sbíjené vazníky. Profil stropu je zaklenutý, tvořený palubkovým podhledem. Nejnižší místa u okapních říms jsou cca 2,1 metry nad podlahou.
Střešní krytina je navržena z   titanzinkového plechu. Fasáda je cementovápenná, omítka probarvená ve hmotě, odstín světlá terakota.
Okenní a dveřní otvory jsou z dřevěných vlysů Europrofil, barva žlutá. Přístřešek garážového stání, sklad a vstup jsou dřevěné trámkové konstrukce s dřevěným obkladem.

Technické vybavení
Dům je napojen na veškeré městské sítě. Přípojná místa byla určena developerem a projekt je respektuje. Vytápění a ohřev TUV je zabezpečen plynovým kotlem umístěným v prádelně, s odkouřením nad střechu.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
terasa nad garazi
vladanek
01.08.11 12:14
show all comments

more buildings from Jan Forman, Michal Schwarz