Rodinný dům v Zámecké ulici

Rodinný dům v Zámecké ulici
Spolupráce:Kateřina Fryzelková
Address: Zámecká 4, Mikulov, Czech Republic
Project:2013
Completion:2018


Atmosféru ulice Zámecká v centru Mikulova vytváří drobné měřítko okolních staveb, pohledy do střech historických domů a výhledy do nedalekého Rakouska, masa mikulovského zámku "za zády" a v neposlední řadě historie židovské čtvrti, v jejímž srdci se nacházela.
Aspirací navrženého domu je využít potenciál unikátní lokality, zajistit dostatek soukromí v turisticky rušném okolí, v těsné vazbě na nejužší historické centrum Mikulova působit samozřejmě a nenápadně, přitom dostatečně jasně odlišit dům od okolní historické zástavby.

Navržený dům účelně využívá celý pozemek velkosti přibližně 240 m². Otevírá se do dvora intimní velikosti uzavřeného do zídek z místního vápence a cihel. S prostorem dvora je přímo propojen obývací pokoj a "ateliér", díky vnějšímu schodišti a velkorysé terase pak ložnice.
Pro vnitřní prostor domu je určující využití různých výškových úrovní ulice a dvora, propojování vnitřních prostor, otevření do krovu v patře.

Atmosféra solidního zděného domu a k němu připojeného lehkého dřevěného "ateliéru" je vytvářena rozdílným materiálovým a konstrukčním řešením - dům je zděnou stavbou opatřenou omítkou, ateliér z převážné části dřevostavbou s fasádou z modřínových prken.

Dům je vystavěn z "klasických" materiálů, od materiálově i formálně obdobných okolních historických staveb jej odlišuje provedení detailů. Formu objektu zjednodušují skryté žlaby, keramické střešní tašky jsou obdobné jako v okolí běžně použité bobrovky, jen s rovnou hranou. Okna jsou bezrámová nebo dřevěná s jednoduchými profily, umístěná v různých hloubkách okenních otvorů.

Prostor dvora je z velké části zpevněný cihelnou terasou a mlatem, okolo zídek jsou vysázeny růže a bylinky.
6 comments
add comment
Subject
Author
Date
1*
Radek Horyna
31.10.18 05:46
taky 1*
Jakub Loučka
01.11.18 06:47
a taktiež 1*
02.11.18 09:54
Kouzelné
08.11.18 12:51
a další 1*:)
fre.on
09.11.18 12:02
show all comments

more buildings from Mimosa architekti