Rodinný dům v Rábech

Rodinný dům v Rábech
Interiér:Pavel Hrdý
Address: Ráby, Czech Republic
Project:2017-18
Completion:2018-20
Area:476 m2
Built Up Area:441 m2


Po dlouhém hledání se podařilo investorovi najít pozemek uprostřed obce Ráby, která se nachází při severním okraji města Pardubic, v podhradí Kunětické hory. Na pozemku stál původní venkovský dům s malým hospodářským zázemím. Svou štítovou orientací navazující na rytmus sousedních domů v ulici. To určilo hlavní motiv naší novostavby.
Rodinný dvojdům je řešen tak, aby výsledná hmota do svého prostředí nepůsobila nijak nepřiměřeně. Přestože požadavkem investora byl přízemní dům, bylo nezbytné pro kontext okolí najít využití i pro malé podkroví.

První byt blíže ulici je tedy řešen s hlavním obytným prostorem v přízemí, veškeré obytné pokoje a hygienické zázemí je ale umístěno v patře. Od druhého bytu je první oddělen velkou průchozí garáží. Druhá část je tedy převážné přízemní, v podkroví je pouze relaxační zóna na galerii a pracovna. Celý dům je orientován do zahrady k bazénu.
Konstrukce domu je konvenční z keramických cihelných bloků s železobetonovými stropy. Střecha je vynesena dřevo-ocelovou konstrukcí a je kryta cementovláknitou šablonou.
0 comments
add comment

more buildings from AIR