Rodinný dům V Lukách

Rodinný dům V Lukách
Address: V Lukách, Horažďovice, Czech Republic
Investor:manželé Petříkovi
Project:2006
Completion:2007-08
Built Up Space:862 m3


foto: Jakub Vlček
Město Horažďovice. Parcela se nachází v území “za tratí,” které má průmyslový charakter. Rozlehlý rovinatý pozemek pro stavbu ůeží v zátopovém území. Nachází se na okraji průmyslové periferie východně od centra města. Na sever od ní se rozprostírá nevýrazný mix nízké průmyslové a obytné zástavby. Jižním směrem od parcely leží plochy zahrádek a řeka Otava. Za řekou se krajina otevírá a na obzoru se rýsují zelené kopce Pošumaví. Dominantou tohoto mixu, stejně jako celých Horažďovic, je velkokapacitní silo na západ od pozemku. Okolo se tyčí drobné průmyslové komíny a plechové střechy výrobních areálů.

Zadáním bylo navrhnout dům pro čtyřčlennou rodinu s odděleným zázemím pro rodiče a děti.
Podélným umístěním domu při komunikaci orientované západ-východ a garáže na severovýchodě jsme rozdělili pozemek na dvě části. Na severní straně vznikla vstupní zahrada s parkováním, přístřeškem pro popelnice a garáží. Na jihu zůstal rozlehlý prostor pobytové zahrady. Pozemek musel být výrazně navýšen kvůli výšce hladiny stoleté vody. Jižní zahradu jsme tedy výškově oddělili pro okrasnou a užitkovou část.

Dům reaguje na okolní zástavbu a nevymezuje se vůči průmyslovému charakteru lokality. Při volbě orientace stavby jsme kladli důraz na zachování soukromého dvora/ předzahrádky směrem na sever k zástavbě a maximálnímu využití zahrady pro pobyt rodiny jižním směrem. Tomuto požadavku jsme přizpůsobili objemové i dispoziční řešení stavby. Dům má  obdélný půdorys s delšími stranami orientovanými ve směru sever – jih. Kratší strany tvoří boční štíty domu. Záda na severu jsou tvořena širokou převýšenou chodbou procházející celou délkou stavby. Vzniká tak hala, která svou dimenzí získává kvality obytného prostoru. Důležitá je silueta domu. Pomocí dlouhého světlíku pod stropem do ní proniká sluneční svit. Všechny obytné místnosti  v domě jsou přístupné z této haly a jsou orientovány do zahrady na jih. Hmotovému řešení domu odpovídá dispozice. Přízemní část je tvořena hlavním obytným prostorem a servisními místnostmi. Ostatní pokoje jsou umístěny ve dvou identických patrech. V přízemí jsou umístěny koupelna a pracovna rodičů s koupelnou. V patře je dispoziční schema stejné, každý pokoj obývá jedna dcera.
Všechny obytné prostory v přízemí mají francouzská okna a umožňují tak přímý přístup a propojení se zahradou. Horní pokoje, které tuto možnost ztrácí, mají horizontální, panoramatická okna na celou šířku místnosti s výhledem do krajiny. Ve východní a západní fasádě se uplatňují průhledová okna ukončující prostor chodby, která je tímto prosvětlena. Severní strana je doplněna pouze malými průhledovými okny zajišťující kontakt s ulicí a dominantním oknem se sedacím parapetem v dětské části. Tvar tohoto okna měl být jakýmsi domovním znakem, během stavby však bylo rozhodnuto jinak.
Materiálové řešení stavby odpovídá přání investora stavět si dům částečně svépomocí. Dům je řešen jako stěnová konstrukce z keramických tvárnic. Stropy jsou řešeny z betonových prefabrikátů. Stěny jsou omítnuty hladkou štukovou omítkou v barvách šedé a zelené dle orientace fasád. Okna mají černé hliníkové rámy. Neotevíravá okna jsou řešeny bezrámovým zasklením.

Povrchy v interiérech jsou řešeny podle jednoduchého principu. Každý uzavřený pokoj je natřen v barvě zvolené obyvatelem místnosti, ostatní povrchy stěn jsou bílé štukované. Stěny koupelen a prádelny jsou natřeny lesklým bílým emailem na broušeném podkladu. Podlahy všech obytných prostor je z dubových olejovaných parket, ostatní prostory mají šedou stěrkovou podlahu. Prostoru dominují atypické prvky ocelového schodiště a krbu.
Atelier25
4 comments
add comment
Subject
Author
Date
Zahrada?
Sandrilinka
15.02.13 11:39
No nevim
Petr Kasa
15.02.13 01:44
malé korekce.. A je to :)
Miroslav Ričovský
21.02.13 09:20
Obyvacka?
granko
22.02.13 09:10
show all comments

more buildings from Atelier25