Rodinný dům v Líšni

Rodinný dům v Líšni
Address: Podlesná 45, Líšeň, Brno, Czech Republic
Project:2010-11
Completion:2016-18
Area:165 m2
Built Up Area:142 m2
Site Area:514 m2
Built Up Space:783 m3


Úzký a dlouhý pozemek leží na konci území ve čtvrti Brno-Líšeň, kde souvislá zástavba rodinných domů přechází v zahrádkářskou kolonii. Na pozemku stával neobydlený rodinný dům. Část jeho sklepa se stala součástí nové stavby. Zastavěná plocha byla oproti původnímu stavu výrazně zmenšena, nebyla překročena ani původní výška stavby. Prostorový rozvrh a z něj vyplývající tvarosloví vychází z pozemku, který se sklání od severu k jihu a z východní strany je stíněn vysokými stromy. V průběhu stavby bylo ale nutné upravit dispoziční členění objektu tak, aby v domě vznikl navíc ještě jeden samostatný dětský pokoj.
Studio New Work
0 comments
add comment

more buildings from NEW WORK