Rodinný dům v Letkově

Rodinný dům v Letkově
Completion:2016
Area:180 m2
Built Up Area:160 m2
Site Area:1140 m2


Dům leží nedaleko krajského města v lokalitě, která splňuje představy investora o jeho bydlení. Klid a zároveň město na dosah. V lokalitě jsou dány přísné regulativy (uliční čára, výška hřebene, sklon a tvar střechy, zastavěnost, podlažnost atd.). Celou lokalitu koupil developer s cílem vytvořit urbanisticky i architektonicky ucelenou oblast.
Dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu s dětmi. Jde o samostatný nepodsklepený dvoupodlažní objekt, pozemek je ze severu a východu obklopen komunikací. Z jihu a západu pozemky určenými k zástavbě. Prozatím si ale může investor užívat luxusu nerušeného výhledu do lesa.
Půdorysně se jedná o čistý obdélník se sedlovou střechou. V rámci hlavního objektu je současně i garáž pro jeden automobil s pracovním koutem.
Do objektu se vstupuje dlážděnou cestou od komunikace ze severu. Na vstup navazuje zádveří, z kterého je přístup přímo do garáže, technické místnosti, koupelny a hostinského pokoje (pracovny). Z haly je vstup schodištěm do podkroví.
V přízemí je hlavní prostor objektu a to kuchyně s jídelnou a varným ostrůvkem, což byl hlavní požadavek klienta na upřednostnění tohoto prostoru před prostorem obývacím. Z obývacího prostoru i jídelny je výhled na zahradu a z obou prostor je vidět oboustranný krb.
Z obývacího prostoru navazuje vstup na krytou část venkovní dřevěné terasy, která se přes léto stává "prodloužením" obývacího pokoje.
Terasa pokračuje dále až k bazénu, který je do ní s citem zakomponován.
Schodiště ze zádveří vyústí na galerii spojující na jedné straně ložnici rodičů a na druhé straně dva dětské pokoje. Mezi nimi jsou dvě koupelny, z nichž je jen jedna přístupná z galerie.
Z chodby nalevo se dostáváme do ložnice rodičů, kde je skryta i šatna a přístup do koupelny.
Fasáda je kombinací bílé omítky a svislého rastru obkladu modřínem, který šikovně skryje vjezd do garáže.
Vytápění objektu je realizováno plynovým kondenzačním kotlem s kouřovodem vyvedeným nad střechu a podlahovým topením s radiátory.
K domu vede nově vytvořená zpevněná komunikace-vjezd s automatickou bránou a pěší cesta s brankou. (bylo již vytvořeno developerem)
Konstrukčně se jedná o zděnou stavbu založenou na ŽB základových pasech. Vodorovná konstrukce stropu/terasy je navržena jako ŽB monolitická. Dřevěné sloupy na boku kryté terasy jsou částečně využity i jako nosné pro konzolu ložnice rodičů.