Rodinný dům v Krásném Poli

Rodinný dům v Krásném Poli
Stavba se nachází v obci Krásné Pole u Ostravy. Pozemek je umístěn ve východní části obce, v údolí místního potoka s výhledem přes zahrádky do krajiny. Obdélníkový pozemek je výrazně svažitý, převýšení cca 9 m s orientací k jihozápadu. Přístup je z ulice na spodním jihozápadním okraji parcely.
Dům je situován v horní severovýchodní polovině pozemku, a to z důvodu využití jižní části zahrady, výhledu do údolí a odstupu od okolní zástavby. Hlavní fasádou se objekt mírně stáčí k jihu směrem do zeleně lemující údolí potoka. Dvoupodlažní dům má v přízemí půdorysný tvar písmene L, delší strana je orientována při severozápadní straně pozemku. Podél této strany je veden i pěší přístup do domu. Druhé podlaží má tvar kosodélníku a je osazeno na zapuštěné přízemní části.
Koncepce domu využívá konfiguraci terénu, přízemní hmota je z větší části zapuštěna do terénu s vybíhající společenskou části nad terén. Hmota klidového patra je osazena nad terénem s částečným přesahem nad terasou. Tvarování domu tvaru L a jeho zakousnutí do svahu vytváří prostor jižní terasy s bazénem s odcloněním od sousedních pozemků.
Jedním z výrazných motivů je zkosení hmoty, vytočení hlavní JZ fasády směrem k jihu. Interiér se otevírá do zahrady k jihu velkými prosklenými plochami, k severu je naopak dům uzavřen. Severní fasáda je členěná jen úzkým oknem zakusujícím se do střechy ve formě zapuštěného světlíku.
Při ulici je umístěná vstupní část - dvojgaráž a objekt skladu s uložením odpadu.

Dům je koncipován jako nízkoenergetický. Je vybaven rekuperační jednotkou a solárními panely. Konstrukčně je objekt řešen jako zděná dvoupodlažní stavba s ustupujícím podlažím, zastřešená plochými střechami. Nosné konstrukce jsou tvořeny obvodovými zdmi, které jsou doplněné středovou nosnou zdí.
Svislé nosné konstrukce jsou betonové, z betonových tvarovek vylitých betonem. Objekt je zateplen izolací o tloušťce 300 mm.
3 comments
add comment
Subject
Author
Date
Dům je moc fajn
Ivo Vermousek
20.12.12 08:50
Místo je to pěkné
Dalibor Černý
20.12.12 07:38
re: Dalibor Černý
Štěpán Z
21.12.12 11:47
show all comments

more buildings from WMA architects