Rodinný dům v jižních Čechách

Rodinný dům v jižních Čechách
Address: CHKO Třeboňsko, Czech Republic
Completion:10/2007
Area:378 m2
Built Up Area:280 m2


Dům pro trvalé bydlení je postaven v malé obci s přibližně 100 obyvateli v CHKO Třeboňsko. Stavební pozemek byl zahradou stávajícího objektu rodičů klienta v obci s rozvolněnou zástavbou, je rovinný, na jeho jižní straně začíná prudký svah k řece.
Dům využívá alternativní zdroje energie, je energeticky úsporný - vytápěný tepelným čerpadlem, podstatná část energie je pokryta ze tří termovrtů hlubokých 85 metrů, pro vyhřívání bazénu slouží solární systém na střeše garáže, obvodové zdivo má tl. 550 mm včetně vložené tepelně-izolační vrstvy, okna jsou z hliníkových profilů zasklených izolačními skly heat mirror.
Návrh stavby vychází z topografické situace na parcele, z jejího vztahu ke světovým stranám a přilehlé silniční komunikaci. Svým charakterem a objemovým uspořádáním splňuje obecné regulativy pro výstavbu a přestavbu na území CHKO Třeboňsko.
Je navržen přízemní částečně podsklepený objekt se šikmou střechou doplněný nízkým křídlem garáže, vstupu a zimní zahrady. Hlavní podélná horizontální hmota má římsu ve výšce 3,100 m nad terénem a tvarově odpovídá historickým vesnickým objektům. Zdivo hranolu je omítané s bílým nátěrem a je členěno okenními otvory. Šikmá střecha s taškovou skládanou krytinou má sklon 45° a je doplněna třemi vertikálními vikýři a dvěma střešními okny. Vstupní křídlo garáže a zimní zahrady je zastřešeno plochou střechou, na které jsou osazeny solární panely. Pod křížením obou kompozičních elementů je podsklepená část objektu. Kompozice je doplněna venkovní dřevěnou terasou na úrovni terénu a malým bazénem.
Hlavní hranol objektu se šikmou střechou má po svojí délce různá prostorová řešení řezu v interiéru. Severní část je podsklepená a podkroví má trojúhelníkový profil, je využíváno jako knihovna a pracovna. Střední část hranolu je otevřená až do podkroví a tvoří velkorysý obytný prostor s vloženou lávkou propojující obě úrovně podkroví. Jižní část objektu s ložnicemi se sociálním zázemím je zapuštěna o 0,8 m pod úroveň terénu. Podsklepení je využíváno k umístění technologií vytápění a jako sauna s fitness místností, do té přivádí světlo a vzduch venkovním "anglický" dvorek. Vstupní křídlo s garáží a zimní zahradou má nízkou světlou výšku tak, aby mohla kontinuálně probíhat římsa hlavního objektu.
Provozně je objekt rozdělen optimálně dle jednotlivých provozů domu. Jižní klidová koncová část domu slouží jako ložnice rodičů (podkroví) a dětské pokoje (přízemí) s prosvětlením a prosluněním z jihovýchodu. Obytná část objektu propojuje přízemí s podkrovím, kuchyni, jídelnu, obývací pokoj, galerii, knihovnu, venkovní terasu a zimní zahradu do jediného velkorysého členitého prostoru s osluněním ze všech stran (jihovýchod, střecha, jihozápad). Severní strana objektu slouží jako hostinský pokoj s vlastním sociálním zázemím (přízemí) a pracovna s terasou na garáži (podkroví). Ve sklepě jsou umístěny privátní prostory sauny, fitness, fotokomory a technologického zázemí. Garáž pro dva automobily lze použít také jako dílnu.

Spolupráce: Ondřej Kramoliš, Zuzana Pízová
0 comments
add comment

more buildings from caraa.cz s.r.o.