Rodinný dům v Jevanech

Rodinný dům v Jevanech
Pozemek je svažitý a při ulici Lesní je dokonce výrazný terénní zlom. Morfologie terénu jsme využili tak, že je do terénního zlomu vestavěno podzemní podlaží. Nadzemní podlaží a jeho půdorys je ovlivněn pozicí vzrostlých stromů. Což byl i velký benefit parcely. Stavbu jsme chtěli vložit do „lesa“, pozice stromů částečně ovlivnily tvar stavby. Díky velkorysému prosklení je procházka domem i procházkou lesem. Dům je orientován s výhledem na jižní stranu a terasy se obracejí na východní stranu. Nadzemní podlaží je ustupující. Celá stavba je pojata v jednoduchém funkčním stylu. Materiálové a barevné řešení je jednoduché, kombinovali jsme světlé hladké omítky, kámen a trapézový plech fasády ustupujícího podlaží pro zdůraznění přízemního podlaží. Obecně jsme chtěli vytvořit kontrast mezi čistou přírodou neovlivněnou lidským zásahem a objektem, jež představuje civilizovanost v nejčistší formě. I proto jsme zvolili bílou barvu jako forma hi-tech technologie.
ABM architekti
0 comments
add comment

more buildings from ABM architekti s.r.o.