Rodinný dům v Dolních Chabrech

Rodinný dům v Dolních Chabrech
Project:2009
Completion:2011
Area:216 m2
Built Up Area:169 m2


Stavba rodinného domu je na pozemku umístěna tak, aby vytvořila vnější privátní pobytový prostor s jihozápadním osluněním. Objekt je rozčleněn do dvou hmot. Východní objem je dvojpodlažní a je věnován obyvatelům domu. Umístění této části bylo zvoleno tak, aby svou hmotou odclonila pohledy ze sousedního bytového domu do pobytové části zahrady. Západní hmota je jednopodlažní a jsou v ní umístěna parkovací místa pro automobily residentů. Umístění této části domu bylo voleno tak, aby příjezd do garáže byl co možná nejkratší a aby hmota garáže clonila pohledům od severního rodinného domu do privátní části zahrady. Na styku těchto dvou částí domu jsou umístěny částečně kryté vnější prostory v podobě terasy v přízemí a lodžie v patře. Umístění jednotlivých hmot bylo podřízeno dikci uličních čar, které byly pro návrh považovány za nepřekročitelné. Snížená niveleta pozemku si vyžádala použití dvojpodlažní koncepce, aby byl dům z ulice vůbec patrný. Použitá hmotová kompozice umožňuje otevřít pobytové místnosti jihozápadnímu slunci a severovýchodní fasády použít pouze pro difusní osvětlení pomocných prostor.
Východní hmota je přístupná z vnějšího chodníku anebo z garážového křídla. Oba přístupy ústí do vstupní haly, která je doplněna o toaletu a šatnu. Otevřením posuvných dveří do obytného prostoru je možné vstoupit do prostoru ostrovní kuchyně s východním osluněním a doplněním o spíž s technickým zázemím. Na rozhraní kuchyně a jídelny je možné pomocí posuvných dveří vstoupit do pracovny popř. místnosti pro hosta, která je pomocí francouzského okna otevřena vnější kryté terase. Jižní část obytného prostoru je osazena sedací soupravou s krbem, knihovnou a televizí. Prostor je pomocí francouzských oken otevřen výhledům do jihozápadní zahrady. Z jihovýchodu je prostor osvětlen pouze pomocí štěrbinových pásových oken pro zachování intimity vnitřního prostředí. Ze vstupní haly je možné také vystoupat po přímém schodišti do ložnicové haly. Osvětlení schodiště je provedeno pásovým oknem ze severu. Pásový typ oken je použit i pro osvětlení haly a dvou dětských pokojů. Ty jsou umístěny v jižní části horního podlaží. Vzhledem k výškovým poměrům okolí byla ohrožena jejich intimita a tak nebylo možné použít francouzských oken. Pokoj umístěný při lázni je od ulice odcloněn a tak disponuje francouzským oknem s výstupem na lodžii. Z haly je dále přístupná lázeň s přímým vstupem na vnější lodžii. Ložnice s vnějším vstupem na lodžii je přístupná přes šatnu.
Západní hmota je napojena na příjezdovou plochu od brány z ulice Citolibská. Jedná se o halový garážový prostor pro dva automobily a zahradní techniku. Osvětlení a větrání prostoru je zabezpečeno sekčními vjezdovými vraty a dvojící protilehlých prosklených dveří. Požárními dveřmi ve východní části je garáž spojena s východním křídlem.
Základová konstrukce objektu je betonová pásová, konstrukce podlah s nášlapnou vrstvou ze dřevěných dvouvrstvých lamel v pobytových místnostech a z keramické dlažby v servisních prostorách. Svislé nosné i nenosné konstrukce jsou keramické. Stropní i střešní nosné konstrukce jsou z monolitického železobetonu. Střecha je plochá s příslušnými izolacemi, terasy doplněny dřevěnými pochozími rošty. Vnitřní omítky jsou sádrové s malbami, obklady stěn z desek Techlam. Vnější výplně otvorů jsou ve hliníkových rámech, obklad z dřevěných lamel, zámečnické výrobky žárovězinkované a klempířské prvky z titanzinku. Zvukově exponovaná plotová zeď do ulice Spořická je provedena z gabionů, ostatní stěny jsou složeny z betonových prolévacích tvárnic bez omítek, desek Cetris a drátěných dílců.
0 comments
add comment

more buildings from OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o.