Rodinný dům v Chyších u Karlových Varů

Rodinný dům v Chyších u Karlových Varů
Architect: Jan Línek
Project:2007 - 2008
Completion:svépomocí 2009 - 2014
Built Up Area:450 m2
Built Up Space:2100 m3


Studie rodinného domu byla zpracována na základě programu definovaného klientem:
„Naše představa nového domu se vzhledem k našemu povolání těžko popisuje. Kdybyste se mě zeptal, jak z malého množství semínek řepky o hmotnosti 2kg vypěstovat na ploše 1ha 4000kg, byl bych jako 'ryba ve vodě', ale popsat jak si představuji svůj dům, je pro mě dost obtížné. Přesto se pokusím.
Představuji si přízemní stavbu orientovanou k jihu, zajímavě členěnou, s mírným sklonem střech, s velkou terasou a venkovním vyhřívaným bazénem 7 x 3 m. Dům by měl být postaven z cihel, střešní krytina přírodní Rheinzink, velké prosklené plochy z hliníkovými nebo dřevěnými okny. Zajímavé by bylo použití odkrytých ocelových nosníků v interiéru v kombinaci se dřevem (dřevěné podlahy, stropy). Jeden velký prostor by měl tvořit obývací pokoj s velkou prosklenou stěnou, výstupem na terasu (odsuvná část stěny), výhledem do kraje a na bazén, od jídelny a menší účelné kuchyně s malou spíží, oddělený krbem. Naše rodina ráda tráví čas společně, a tak na tento prostor budou kladeny největší nároky a to jak na prostor, tak na kvalitu použitých materiálů. Druhá část domu by měla být zónou klidovou, tj.ložnice pro Pepu a Jiříka, naše ložnice společná a společná koupelna, která nemusí být příliš prostorná. Pokoj pro hosty, s vlastním sociálním zařízením, by měl být přístupný ze vstupní haly a může být situován na sever nebo na východ. Dočasně bude tento pokoj sloužit jako dětský pokoj Barborky tak, aby jednoduchou úpravou byl použitelný pro případné návštěvy. Jana ráda sportuje a uvítala by malé relaxační centrum. To by mohlo být přístupné z obývacího pokoje s východem na terasu. Neměla by zde chybět sauna pro 4 osoby, sociální zařízení se sprchou a malý prostor na mini posilovnu se žebřinami. Jana dopoledne a já ve večerních hodinách pracujeme doma. Proto by v našem domě neměla chybět pracovna. Pracovnu si představujeme jako samostatnou místnost v patře s výhledem do širokého okolí, přístupnou po točitých schodech z obývacího pokoje nebo jídelny. Věřím, že do budoucna nebudou naše děti taková prasátka jako nyní, a že pračka nepoběží stále, jak tomu je nyní každý den. Pracovní místnost (prádelna) by měla kromě pračky, sušičky, malé vany na máchání a stolu na žehlení a porcování zvěřiny, poskytnout také prostor pro mrazák na zvěřinu a plody naší zahrádky. Úložné prostory si představujeme řešit formou vestavných skříní na spojovacích chodbách v klidové části domu a ložnici. Dvojgaráž, kotelna a sklad paliva by mohl tvořit samostatný celek propojený s hlavní budovou. Jako palivo bude použita štěpka nebo pelety. Z tohoto důvodu musí být vedle kotelny umístěn sklad o velikosti min. 20m3. V kotelně bude umístěn automatický kotel na štěpku. Garáž by měla mít dostatečnou výšku, neboť moje zaměstnání vyžaduje používání terénního automobilu, který je poněkud vyšší než ostatní. Na pozemku by se podle informací pamětníků měla nacházet 12 m hluboká zasypaná studna. Proutkař ji pravděpodobně našel a v jarních měsících se ji pokusíme vyčistit. Bude-li voda pitná, bylo by vhodné zřídit v kotelně i malou domácí vodárnu a vodu z řadu využívat jako záložní zdroj. Využití techniky gabionů se nám líbí a rádi bychom ji v rozumné míře využili. Možná by bylo mimo jiné využití jako tzv. podezdívka oplocení s následným použitím pletiva velkými oky. Jana ráda pracuje na zahradě a tak se již těší, jak na doporučení zahradního architekta, budou všechny pozemky okolo osazeny zelení. Jistě nezapomeneme na menší skleník a užitkovou zahrádku. Okolí domu bychom rádi nechali otevřené a nezakrývali dům za žádné vysoké zdi.“

Výtvarný názor byl ponechán na kreativitě autora s poukazem, že dům v Býchorech a vila v Modřanech, působí na klienty svojí hmotou a v Modřanech interiéry, velmi příjemně. Tím vyjádřili také svoji určitou výtvarnou představu, která je vedla nesporně i k výběru architekta. Ve vazbě na předložený program, stromy , slunce, příjezdovou komunikaci a především s respektem k sousednímu kostelu Povýšení svatého Kříže, byly zpracovány 2 prostorové modely – urbanistický ozřejmující vazbu na hmotu kostela 1:500 a prostorový model vlastního objektu v měřítku 1:100, znázorňující hmotu a vnitřní prostorové vazby. Výsledkem je po ekonomickém prověření ze strany klienta, symbióza názoru klienta s estetickým vnímáním architekta.
Hlavní a určující výchozí výtvarnou motivací je sousedství monumentální stavby z druhé poloviny 17tého století. Již při první obhlídce místa stavby vedl respekt architekta k architektuře minulosti, k výtvarné vizi o domě, který bude významně svázán s terénem a stane se z pohledu při sjezdu do Chýší spíše jakousi terénní vlnou na obzoru. Obytné prostory umístěné pod vlnu střešní roviny s pláštěm pokrytým extenzivní zelení, jsou otočeny na jižní stranu s výhledem do údolí. Dům je transparentní ve směru jih-sever, což umožňuje mimo jiné snadné provětrávání v horkých letních měsících. Pro přiblížení k okolí je ze severní a západní strany dům obložen kamenem z místních zdrojů (z rozebraných polorozpadlých stodol). Výtvarná koncepce byla kladně oceněna pracovníky Magistrátu města Karlovy Vary, odbor lázeňské kultury a památkové péče a Národního památkového ústavu v Lokti.
Vstup a vjezd je veden ze západní strany od kostela. Vjezd využívá terénní konfigurace včetně dispozičního uspořádání posunu garážové úrovně o 1/2 patra oproti úrovni vstupní haly a hlavního obytného prostoru. Vlastní vstup je přes poměrně úzkou převýšenou halu do přehledného velkého vnitřního prostoru.
Dispozice vlastního domu je založena na soustředění soukromých prostor (pokoje dětí, ložnice rodičů) kolem centrálního prostoru s objektem volně umístěného krbu. Úrovně sledují klesání terénu. Vnitřní prostory jsou zvětšovány jak horizontálními, tak vertikálními průhledy. Dům je ve východní části doplněn nezbytným hospodářským a technickým zázemím, přístupným vozidlem ze sekundárního vjezdu. Zázemí umožňuje naplnit aktivity majitelů související s lovem zvěře (pána) a pěstební činností (paní) domu. V místnosti domácích prací jsou soustředěny činnosti související s péčí o rodinu a dům. Centrální vnitřní prostor přechází přes bohatě prosklenou stěnu do vnějšího prostoru s venkovním bazénem, odcloněným od komunikace západním křídlem, s dětskými ložnicemi a relaxační částí na galerii v centrálním prostoru.
Konstrukce domu je vyzděná se železobetonovými a  dřevěnými trámovými stropy. Zakrytí hlavního obytného prostoru a některých přilehlých částí, dřevěnou konstrukcí „vlny“ podepřené ocelovými sloupy či uložené na příčných stěnách. Veškeré oplechování je titanzinkové, okna hliníková i dřevěná. Povrchy podlah jsou voleny tak, aby materiálově posilovaly spojitost vnitřních prostor v „jednu místnost“. Jsou voleny materiály kamenné, dřevěné či korkové linoleum, v hospodářské části pak betonová stěrka s protiprašným nátěrem.
8 comments
add comment
Subject
Author
Date
Příliš mnoho tvarů...
Jan Tetera
08.11.14 01:36
... názor ...
Sl. Kuchovský
18.11.14 10:50
show all comments

more buildings from Jan Línek