Rodinný dům v Brně-Lesné

Rodinný dům v Brně-Lesné
Architect: maura | Markéta Veselá
Project:2004
Completion:2007
Area:186 m2
Built Up Area:85 m2
Built Up Space:744 m3


Místo
Území pro navrhovanou zástavbu čtyř nových domů se nachází při severním okraji Brna v katastrálním území Lesná. Pozemek pro řadový dům je vymezen hlavní silnicí a zahradami řadových rodinných domů ze 70. let. Umístění nového rodinného domu vyplynulo z maximálního využití tvaru pozemku. Jelikož se předpokládá zastavění sousedních pozemků, nebyla jiná možnost než orientovat dům východ-západ.

Koncept
Oživení klasického obdélníku probíhá ve dvou směrech. Předsunutím úzké části v uliční fasádě, díky němuž je koupelna otevřena na jižní stranu a terasa v návaznosti na jídelnu je částečně kryta touto stěnou ze severu. Druhý vertikální posun umožní zvětšení světlé výšky v obytném prostoru, jenž skrze prosklené stěny pokračuje dále do zahrady. Přízemí je co nejvíce otevřený prostor pro všechny členy domu a jejich přátele, patro je vyhrazeno soukromí pro rodiče a děti.

Provoz
Hlavní vstup je umístěn na rohu předsunuté západní části kopírující severní hranici pozemku. Přes podlouhlé zádveří s vestavnou skříní po pravici vstupujeme do obytné kuchyně s centrálně umístěným kuchyňským koutem zcela otevřeným k jídelně a západní terase. V návaznosti na vstup je situováno WC. Po několika schodišťových stupních můžeme sestoupit do hlavního obytného prostoru nebo po podélném schodišti vyjít do patra.
Obytný prostor se prosklenou stěnou otvírá do klidové části zahrady. Pod zvýšenou části kuchyně jsou umístěny vestavné police pro audio video a malou knihovnu. Ve středu dispozice je rohový krb se schodištěm, po kterém je možno vstoupit do suterénu s technickou místností, kde je umístěno zázemí pro teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla, skladová část a prádelna.
Schodiště do patra je basilikálně osvětleno díky převýšené boční části. Z chodby je přístupna ložnice na západní straně a velký dětský pokoj směrem na východ. K oběma pokojům přiléhají prostorné šatny. Nad vstupem je umístěna podlouhlá koupelna, která je osvětlena jižním světlem oknem nad zvýšenou částí s vanou v závěru koupelny.

Stavba
Stavba je založena na železobetonových pasech. Obvodové stěny hlavní části jsou navrženy ze systému VELOX tl. 370 mm, (vnější dvouvrstvá deska s polystyrenem WS-EP 35+150 mm - nosné, železobetonové, monolitické jádro z betonu tl. 150 mm - vnitřní deska VELOX WS 35 mm). V suterénu pak je obvodová stěna 320 mm (vnější dvouvrstvá deska s polystyrenem WS-EP 35+50 mm - nosné železobetonové monolitické jádro z betonu tl. 200 mm - vnitřní deska VELOX WS 35 mm). Vnitřní nosné stěny tl. 150 mm jsou provedeny ze železobetonu do systémového bednění. Atika je nadbetonována taktéž do desek VELOX s dodatečnou tepelnou izolací, která je použita na zateplení celého objektu. Příčky v přízemí a patře jsou z přesných příčkových tvárnic YTONG tl. 100 a 150 mm. Přizdívky svislé izolace jsou provedeny z plných cihel v tloušťce 75 mm. Nad běžné otvory v obvodových stěnách jsou osazeny systémové výztuhy VELOX. Nad atypickými šířkami otvorů je navržena výztuž na základě statického výpočtu. V nadpražích je vymezen prostor pro uložení venkovní předokení žaluzie s tepelným izolantem zamezující vzniku tepelných mostů. Uchycení žaluzií je svázáno s výztuží stropní konstrukce. Otvory nad příčkami jsou vynášeny L-profily délky dle světlosti .
Stropy jsou v celém objektu železobetonové monolitické v tloušťkách 200 mm (bednící desky VELOX WS tl. 25 mm - žb. monolitická deska tl. 125-175 mm) dle potřeby doplněnými monolitickými průvlaky. Nosníky jsou uloženy na obvodové stěně podél obou sousedních pozemků. Strop nad 2.np je přerušen dvojicí ocelových nosníků I č. 260 uložených na obvodových štítových stěnách. Na nosnou konstrukci střechy je položena tepelná izolace tl. 200 mm a na ni proveden dilatovaný spádový polystyrenbeton a parozábrana s hydroizolací, vrchní vrstvu tvoří oblé kamenivo (kačírek).
Všechny podlahy v obytných prostorech jsou navrženy jako lepené dřevěné v provedení průmyslové mozaiky z javorového masivu, pouze v koupelně je mozaika provedena z odolnějšího teaku. Lamelový rošt na terase opticky navazuje na průmyslovou mozaiku v obytném prostoru. Ve vstupní části, na wc a v kuchyňském křídle je bezespará terazzová podlaha. Prosklené stěny a okna jsou osazeny dřevěnými výrobky typu EURO s kováním celoobvodovým a zasklením izolačním dvojsklem 6+16+6mm s vrchním nátěrem afromosie. Všechny okenní otvory jsou doplněny vnějšími hliníkovými žaluziemi umístěnými do nadokenního překladu. Vnitřní parapety jsou skleněné a vzhledem k nápadu investora byly i venkovní parapety provedeny ze skla. Vnitřní dveře navazují na materiál mozaikových podlah z javoru. Broušené štukové omítky v interiéru navazují barevně na venkovní omítku Baumit s barevným nátěrem Tollens Totem.
Vytápění je řešeno teplovzdušným rekuperačním systémem DUPLEX RD a elektrickým integrovaným zásobníkem tepla (IZT), který je současně využíván jako akumulační nádrž pro 8qm solárních panelů a pro ohřev TUV. Všechny rozvody jsou skryty v podlahách a zakončeny mosaznými výustky pod okny. Rekuperační systém využívá také zbytkové teplo z krbu a digestoře a za minimální náklady dodává po celý rok optimální teplotu 22°C celému domu. Systém je navíc rozšířen o zemní registr (výměník) pro předehřev vstupniho vzduchu.

Interiér
Interiérové prvky byly tvořeny již v samotné stavbě. V zádveří je šatní stěna ukryta v nice, kuchyňská linka je schována v příčce opticky oddělující schodiště a obytný prostor. Pokoje v patře využívají středovou část pro šatny. Materiál javorových podlah se objevuje i na dalších prvcích nábytku, stavební část se vpíjí do interiéru zcela nenápadně. O to více vynikají solitérní prvky nábytku nebo obrazy černobílých fotografií pana domácího na červené dělící stěně.
18 comments
add comment
Subject
Author
Date
az se chce zaplesat
Michal Just
20.11.07 11:54
Má to hlavu patu
amatér
22.11.07 07:37
hmmmm
Zdeněk Hoffmann
22.11.07 06:13
Blahoprianie
Mária Sabová
23.11.07 08:09
dům
Tomáš Fejkl
23.11.07 09:25
show all comments

more buildings from maura