Rodinný dům „Torzo“

Rodinný dům „Torzo“
Architect: NEW WORK
Completion:2002-06
Built Up Area:145 m2
Built Up Space:900 m3


Dům byl projektován pro tříčlennou rodinu. Na jeho vzniku je zajímavé, že stojí na odprodané polovině pozemku, na němž jsme už dříve stavěli rodinný dům "Sysel". Klienti si naši kancelář vybrali na základě reference majitelů dnes sousední realizace. (Tento prvně postavený dům je ovšem značně skromnější.) Majitelka je rozhodující měrou autorkou interiéru.

Pozemek se nachází v severozápadní části obce, je přístupný z účelové komunikace, která bude brzy zasíťována a zpevněna. Dům je umístěn při dolní, severním části protáhlé parcely. Jsou zde řešena dvě volná parkovací stání na pozemku investora.
Rodinný dům je solitérní, dvoupodlažní, s pultovou střechou. Jeho hmota se blíží tvaru písmene Y a je tvořena kónickým objemem, který se rozšiřuje směrem do zahrady v půdoryse i v řezu. Při svém ústí do zahrady se hmota domu dělí a vystupují z ní dva charakteristické výběžky - v přízemní částí obývacího pokoje a v podlaží konzolou 1,5m. Dům má zaoblené vnější hrany a zavírá se tak do sebe.

Vstup do objektu je řešen z podseknuté části kratšího čela přes závětří kryté konzolou 2. np. Vstupuje se přes zádveří do haly. Odtud je přístupná pracovna - prádelna s propojením přes sklad do garáže pro jedno vozidlo, wc s koupelnou, schodiště do 1. np, kuchyně s jídelnou a obývací pokoj. Ve 2. np je umístěna pracovna prosklená do chodby a schodiště, koupelna a dvě ložnice se šatnami. Z chodby je výstup na malou terasu orientovanou do zahrady.

Veškeré základové pasy jsou navrženy z prostého betonu tř. B 15. Nosné obvodové stěny tl. 400mm jsou navrženy z bloků POROTHERM, vnitřní příčky jsou zděné v systému POROTHERM. Stropní konstrukce nad 1. np jsou navrženy ze stropních nosníků POROTHERM doplněných keramickými vložkami MIAKO na osovou vzdálenost 500mm. Stropní konstrukce nad 2. np je uvažována z dřevěných trámů se záklopem. Stropy nad 2. np nejsou uvažovány jako pochůzí. Střecha je šikmá pultová na rozpon 3,5m, 4,4m a 5,4 m. Krytina střechy je navržena z titanzinkového plechu, položená na kontralatě a dřevěný záklop OSB desek tl. 24 mm.
3 comments
add comment
Subject
Author
Date
Torzo
P.Nasadil
08.07.07 03:02
cena?
Michal Just
15.07.07 11:49
tvar
robert
16.07.07 12:40
show all comments

more buildings from NEW WORK