Rodinný dům, Šebrov

Rodinný dům, Šebrov
Project:2003
Completion:2006
Built Up Area:240 m2
Built Up Space:1400 m3


Navrhovaný rodinný dům se nachází v obci Šebrov na okraji Moravského krasu. Pozemek je situován na horním úbočí údolí nad vesnicí. Terén na východní části pozemku prudce padá. Odtud je krásný výhled na přilehlé údolí se starou vesnickou zástavbu a okolními lesy V celém území obce platila tradiční urbanistickou regulace. Byly požadovány sedlové střechy, podkroví, vikýře, valby…

Podélně orientovaná hmota domu je umístěna rovnoběžně s delší osou pozemku. Kompozice domu je tvořena průnikem tří hmot. Hlavní obdélníková hmota domu má valbovou střechou. Z ní vystupuje nižší hmota garáže. Kompozici uzavírá kolmo umístěná podlouhlá hmota krytého bazénu. Návrh domu se snažil řešit podmínku použití sklonitých střech novátorským způsobem. Finální tvar střechy svou asymetrickou kompozicí reaguje na místo: Hmota domu graduje v jeho jihovýchodním rohu, v kontrastu s padajícím terénem. Povrh obvodových stěn domu je z cihlových pásků, které z dálkových pohledů splývají s okolními sedlovými střechami. Střecha domu je z tmavě hnědé krytiny. Garáž je omítnuta kontrastní světle šedou omítkou. Fasády materiálově oživuje světlé dřevo, které je použito na oknech, obkladech a na některých nosných konstrukcích.

Bylo přáním investora, aby všechny zóny domu byly umístěny na jedné úrovni. Hlavní dispoziční osou domu je dvoupatrová vstupní hala zakončena točitým schodiště. V jižní části domu se nachází obytná zóna, na kterou navazuje exteriérový bazén. Severní část domu je vyhrazena technickým a provozním provozům. Ve východní části je navržen blok místností klidové zóny. V podkroví jsou umístěny pouze dva dětské pokoje s koupelnou. Dům je částečně podsklepen. Tady jsou umístěny technologie a vlhký vinný sklep.
0 comments
add comment

more buildings from NEW HOW architekti