Rodinný dům v Radvanicích

Rodinný dům v Radvanicích
Address: Na Štěpnici, Radvanice, Ostrava, Czech Republic
Project:2013-14
Completion:2015-19


Fotograf: Martin Grobař
V Radvanicích – jednom z městských obvodů Ostravy – nalezl manželský pár pokrokově smýšlejících doktorů specifický pozemek. K severu svažující se louka má značně křivolakou hranici a dva protilehlé vstupy. Sousední domek reprezentuje současný český standard. Naproti němu statečně přežívá torzo ovocného sadu, který pamatuje největší slávu bývalé Nové huti Klementa Gottwalda okupující blízký horizont.
Úzká a dlouhá figura domu přirozeně kopíruje stávající terén. Částečně podsklepený přízemní objekt má tři výškové úrovně podlahy. Vnitřní prostory jsou půdorysně striktně zónovány a pod téměř třicet metrů dlouhou pultovou střechou ukrývají proměnlivou světlou výšku od intimních 2,3 m až po velkorysých 3,5 m. Odolná provětrávaná fasáda z trapézových plechů je na delších stranách prolomena okny a doplněna lapidární hmotou vstupu do suterénu.
V budoucnu je na pozemku počítáno s dostavbou garáže a zahradního přístřešku.
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
Gratulace...
Milan
20.02.21 06:29
Re: Gratulace...
22.02.21 10:34
show all comments

more buildings from ti2 architekti