Rodinný dům Přezletice

Rodinný dům Přezletice
Rodinný dům se nachází v nově vybudované obytné lokalitě v okrajové části obce Přezletice. Pozemek je situován na rovině, z části na ploše bývalého rybníku. Celé území je svázáno jednotnou tradiční urbanistickou regulací.

Navržený dům se snaží o co největší využití oslunění pobytové části pozemku a přiléhajících obytných prostorů domu. To vše při zachování co možná největší intimity těchto ploch. Snahou architektů bylo vytvořit dům, který svým tvarem a strukturou nabízí přelévající se, obrysem domu nevymezené, prostory sloužící k životu rodiny. Kompozice domu je tvořena třemi vzájemně posunutými hranoly, které jsou sdruženy kolem centrální haly.

Dům je rozdělen na klidovou a společenskou zónu, centrálním motivem domu je dvoupatrová hala v pomyslném místě křížení dispozice. Ta plynule přechází do obývacího pokoje s kuchyní a přes skleněnou stěnu je propojena s venkovní terasou. Kolem centrální haly jsou dále umístěny pokoj pro hosty a pracovna. U vstupní části domu je situována garáž pro dvě auta. V klidové zóně v patře se nachází čtyři dětské pokoje s koupelnou. V západní části dispozice se nachází ložnice s koupelnou, šatnou a místností na domácí práce.

Obvodové zdivo domu je z cihelných tvárnic s vnějším kontaktním zateplovacím systémem. Stropy jsou železobetonové monolitické. Konstrukce světlíků je ocelová s plechovým opláštěním. Venkovní omítky fasád jsou bílé, prolamované okenními otvory s šedou barvou hliníkových rámů. Vnitřní plochy domu jsou omítnuty sádrovou omítkou a opatřeny nátěrem bílé barvy. Podlahy jsou dřevěné, z Merbau.
0 comments
add comment

more buildings from NEW HOW architekti