Rodinný dům Jihlava - Horní Kosov

Rodinný dům Jihlava - Horní Kosov
Project:07/2007 - 10/2007
Completion:05/2008 - 09/2009
Built Up Area:250 m2
Site Area:1686 m2
Built Up Space:1215 m3


Rodinný dům je situován na severní stranu pozemku, do nároží dvou ulic, výrazným architektonickým prvkem je atrium, zdůrazňující důležitou nárožní pozici objektu a zajišťující intimitu domu ze strany ulice.
Dům je zaříznutý do terénního zlomu, takto vzniklé podlaží má technický charakter s vestavěnou garáží. Půdorysný tvar navržené novostavby se dá charakterizovat jako tvar L, s výraznější delší částí, otevřený do zahrady na jižní straně, kam se otevírají pohledy z obytných místností. Objekt je v části dvoupodlažní, částečně doplněn suterénem.  Suterén kopíruje půdorysnou stopu podlaží jen z části, vznikají tak kryté prostory u vstupu a terasa s průchodem na zahradu v západní části. Druhé nadzemní podlaží má tvar válce, materiálově i prostorově odsazeného od vlastní hmoty domu.
Materiálově jde o jednoduchý kvádr s černým obkladem, který leží na odlehčeném suterénu z transparentních materiálů a tvoří podstavec pro pracovnu podobného charakteru. Terasa za domem, směrem do zahrady, je z části stíněna a rozčleněna zelení. Bazén s opalovací plochou se nachází samostatně na pozemku.
Konstrukčně se jedná o kombinaci zděného systému pro svislé konstrukce a železobetonových stropů. Svislé konstrukce jsou obloženy, s větranou mezerou. Střechy jsou ve všech případech ploché. Základní půdorysná stopa má rozměr cca 30 x 8,1 m. Výšková úroveň atiky 1.NP je  6,44 m  a atiky 2.NP je 8,84 m.
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
Ach ty barvy
Ivo Vermousek
16.09.10 09:45
Útulný hotel nebo sídlo firmy
Kopecká
18.09.10 08:45
show all comments

more buildings from OK PLAN ARCHITECTS