Rodinný dům Dolní Kounice

Rodinný dům Dolní Kounice
Spolupráce:Františka Podzimková
Address: Jiráskova 75, Dolní Kounice, Czech Republic
Investor:manželé Sigmundovi
Project:2018
Completion:2019
Price:3 000 000 CZK


Hlavní dodavatel: GH domy, s.r.o.
Náklady včetně projektové dokumentace a odstranění původního domu: 3 mil. Kč
Novostavba RD doplňuje stávající souvislou zástavbu řadových domů v Jiráskově ulici v Dolních Kounicích. Zvláštnost pozice je dána sousedstvím potoka – strouhy – voda zde teče jen část roku, který přerušuje návaznost na objekt ze západní strany. V místě stával přízemní dům s klenutým sklepem. Dům byl odstraněn, sklep zůstal zachován a nad ním byla postavena nová stavba
Novostavba respektuje uliční čáru zástavby a původního zbouraného objektu. Oproti němu je kratší o 2,5 m (až o 3,5 m v zahradní části).
V návrhu byl zohledněn charakter okolní zástavby, stavba na ni navazuje šikmou částí střechy i celkovým měřítkem hmoty. Střecha se výškově přizpůsobuje římsou i hřebenem střechy. V polovině stavby směrem k vodnímu toku je šikmina střechy ukončena a stavba je zakončena nárožím s plochou střechou. Tímto architektonickým prvkem je ohraničen začátek bloku staveb.
Dům je dvoupodlažní, zastřešený z části plochou a z části sedlovou střechou s hřebenem podélným k ose silnice.
Vchod do domu je přes zádveří. Navazuje na vstupní chodbu, ze které se vchází do hlavního obytného prostoru, který je otevřený a propojuje kuchyni, jídelnu a obývací pokoj. Za zádveřím je technická místnost a wc. Z hlavního obytného prostoru v přízemí je přístup na zahradu. Do 2.NP se vystupuje po křivočarém schodišti, které je vloženo mezi kuchyňskou a pobytovou část přízemí. Z chodby se vstupuje do tří ložnic a koupelny.
Hlavní nosná konstrukce stavby je hrázděná dřevěná. Z důvodů požární bezpečnosti i z kontextuálních důvodů se dřevo pohledově neuplatňuje na opláštění stavby.
Fasáda je z bílé jemnozrnné silikátové omítky. Okna a dveře jsou šedé barvy.
Okolo objektu je oplocení z pozinkovaného pletiva upevněného na ocelové sloupky.
studio NEW WORK
0 comments
add comment

more buildings from NEW WORK