Rodinný dům Dolní Chabry

Rodinný dům Dolní Chabry
Architect: Martin Brčák
Completion:2010
Area:327 m2
Built Up Area:220 m2
Site Area:1091 m2


Pozemek ve tvaru nepravidelného lichoběžníku je svažitý od příjezdové komunikace směrem k jihu. Převýšení pozemku je více než 4 metry. Na parcele nejsou žádné vzrostlé stromy.
     Vzhledem ke svažitosti pozemku na jih a přístupu na parcelu ze severu je dům o půdorysu formovaném do L situován co nejvíce do severovýchodní části pozemku. Docílilo se tak nejefektivnějšího využití parcely při otevřenosti domu na jihozápad. Vjezd na parcelu je na severní hranici pozemku Severní stěna objektu je umístěna dle odstupové vzdálenosti ÚR 6 metrů od této hranice.
     Hmotově dům sestává ze dvou hmot společně tvořících již zmiňovaný půdorys do L. Jde o vyšší hmotu podél východní strany pozemku a k ní kolmo přiléhající nižší část západním směrem podél severní hranice pozemku. Stavba využívá stávajícího sklonu pozemku. Proto je 1.PP v severní části zapuštěno pod úroveň terénu a 1.NP je tak téměř výškově v úrovni ulice, z které je umístěn jak vchod tak vjezd do dvojgaráže. Do ulice Pihelské dům působí jako jednopodlažní stavba, teprve ve spodní části parcely vystupuje v celé výši dvou podlaží.
     Dispozičně dům vychází z konceptu zapuštění do terénu. Proto jsou vstupní prostory a garáže v 1.NP v úrovni komunikace a obytná část domu je v 1.PP s přirozeným napojením na zahradu. Ve střední části východní hmoty je navržena galerie otevřená přes obě patra. V jižní části 1.NP se nachází samostatný dětský pokoj, zpřístupněný lávkou.
Získává tím svou intimitu. Vstup je oddělen od garáže schodištěm, které propojuje patro s přízemím. Vlevo od vstupu je umístěna pracovna. Dále je vpravo vstup na schodiště a vlevo na lávku obcházející galerii a umožňující přístup do pokoje. Z lávky je rovněž vstup do koupelny a samostatného WC. Po sestoupení po schodišti se dispozice dělí na „soukromou“ a „veřejnou“ část. Vpravo od schodiště, tedy západním směrem, je umístěna ložnice se samostatnou koupelnou, WC a šatnou a vlevo je průchod do jídelny s kuchyní a obývacího pokoje. V prostoru za kuchyní je pokoj pro hosty, sociální zařízení a vstup do technické místnosti za schodištěm, která je současně využívána jako prádelna. Obývací pokoj není od jídelny oddělen plnou zdí, pouze krbovým soklem. Prostornost a světelnost ještě více umocňuje galerie otevřená přes dvě patra nad jídelnou, prosvětlená pásovými okny ve východní a západní fasádě. Aby došlo k plynulému navázání na spodní úroveň parcely je kuchyň stejně jako obývací pokoj snížen vždy o jeden schod.
     Konstrukčně se jedná o „stavařský“ dům, jehož obvodové zdi jsou cihelné bez následného zateplení, vertikální svody dešťové vody jsou vedeny klasicky po fasádě atd. Obvodové zdivo i vnitřní příčky jsou z cihlového systému POROTHERM omítané strukturovanou omítkou nebo obložené cihelným obkladem. Stropy jsou provedeny z želbet. monolitu a klempířské práce v titanzinku.
0 comments
add comment