Rodinný dům Chýnice

Rodinný dům Chýnice

Malebný pozemek v chráněné krajinné oblasti Český Kras nebyl investorem vybrán náhodně. Prostředí poskytuje především klid a bydlení v přírodě v dotyku s menší vesničkou. I když je dům součástí okolní zástavby, poskytuje dostatek soukromí.
Stavba je koncipovaná jako patrový rodinný dům s částečně zapuštěným podlažím, které je z jižní strany napojeno na zahradu.
Dům je hmotově kompaktní s přičleněnou hmotou garáže, zastřešený sedlovou střechou excentricky usazenou na hlavní hmotě. Směrem do zahrady je dům odlehčen konzolovitým vynesením hlavní hmoty.
Prosklení fasád stejně jako orientace pobytových teras je podřízeno výhledům do zahrady a krajiny. Dům je "zabalen" do obkladu z titanzinkového plechu a modřínových prken. Interiér je pak kombinací dřevěných dubových podlah, štukových omítek a ušlechtilých stěrek.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Vzhled
Hasna
04.09.18 04:13
show all comments

more buildings from OK PLAN ARCHITECTS