Rodinný dům Bítouchov

Rodinný dům Bítouchov
Architect: Martin Hilpert
Spolupráce:Antonín Puncman, Michael Svatoš
Address: Bítouchov, Semily, Czech Republic
Project:2010-11
Completion:2012-13
Area:302 m2
Built Up Area:195 m2
Built Up Space:706 m3


foto: Ivan Bárta
Návrh rodinného domu vznikal v tvůrčím dialogu se stavebníkem. Pozemek se nachází v okrajové části menšího podhorského města v Pojizeří. Jasnými výhodami pozemku jsou jeho jižní orientace, rozlehlost a výhledy do údolní nivy s městem. Nevýhodami naopak je horší dostupnost ve výrazně svažitém terénu a ne zcela jednoduché základové poměry na jílech.

Během práce na architektonické studii vykrystalizovalo několik základních a vesměs obvyklých požadavků na řešení domu. Byl to požadavek na jednoduchou praktickou dispozici pro každodenní život rodiny na pomezí venkova a menšího města. Tzn. časté přesuny autem za městskými aktivitami doplňované aktivitami sportovními a činnostmi na zahrádce. Další premisou byl návrh trvanlivé stavby s nízkými provozními náklady z běžných materiálů.

Dokončená stavba obsahuje poměrně málo změn oproti projektu. Mezi nejvýraznější lze uvést rozsah terasy před obývacím pokojem, některé materiály a výrobky v interiéru a instalace menších okna v západním štítu.

Rodinný dům o jedné bytové jednotce.
Objekt je jednopodlažní s obytným podkrovím. Střecha je sedlová o sklonu 45°. Na hlavní hmotu domu na severu navazuje přístřešek pro automobily se skladem s plochou střechou a výškou shodnou s konstrukční výškou přízemí. Na jižní roh domu je připojena terasa tvaru L zastřešená plochou střechou o stejné výšce jako přístřešek pro automobil. V přízemí se nachází zádveří, šatna, chodba, koupelna, schodiště do podkroví, technická místnost, sauna, kuchyň a obývací pokoj s jídelním koutem. V podkroví se pak nacházejí dva dětské pokoje, ložnice rodičů, pracovna a chodba.
Dům je založen na rostlém terénu srovnaném do roviny. Základy jsou železobetonové pasy  o šířce 50 cm pod obvodovými stěnami a 30 cm pod vnitřními nosnými stěnami. Svislé nosné konstrukce jsou z vápenopískových cihel. Plášť je zateplen minerální vatou – systém Sendwix firmy KM Beta. Strop je monolitický železobetonový a přechází ve střechy terasy a přístřešku. Konstrukce střechy je klasická trámová sedlová se dvěma rizolety. Zateplení střechy je také minerální vatou mezi krokvemi a v podhledu. Krytina a materiál všech klempířských výrobků je Al plech se stojatou drážkou. Komín od krbu je třísložkový nerez s protipožární větranou šachtou. Okna a vchodové dveře mají rámy dřevěné v barvě RAL, zasklené trojskly. Okna mají předokenní žaluzie. Fasáda je tenkovrstvá omítka s velmi světlešedou barvou. Terasa na jihu je zevnitř obložena palubkami. Vnitřní povrchy stěn jsou z bílé štukové omítky. V mokrých prostorech je na podlahách a na stěnách do výše 210 cm keramická dlažba. Podlahy jsou v pobytových místnostech z dřevěných třívrstvých desek.
Vytápění je zajišťováno tepelným čerpadlem vzduch - voda. Zdrojem vody je vlastní vrtaná studna a kanalizace je napojena na veřejný řad. Ke splachování záchodů se využívá také dešťová vody z podzemního zásobníku. Schodiště je z dubových desek vetknutých do obvodových stěn pomocí ocelových kotev.
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
Pěkné, čisté, praktické...
Lumír Gazda
23.01.14 01:34
Chutný rizolet
petrib
28.01.14 04:43
show all comments

more buildings from Martin Hilpert