Rodinný dům

Rodinný dům
Autorská zpráva
Parcela, poměrně hustě osázená převážně ovocnými stromy, které mají již leccos za sebou, je obklopena domy různorodého charakteru. Mírně svažitý terén se na hranici ulice láme v krátký prudší svah, což vybízelo k osazení dvoupodlažní stavby se zapuštěným přízemím. Tím jsme získali pohodlný nástup do domu - rovná plocha o rozměru 9 x 6 m umožňuje parkování dvou aut a ještě zůstal volný pás na průchod do hlavního vchodu. To vše je kryto dřevěnou pergolou na čtyřech kulatých dřevěných sloupech, překrytou polykarbonátovými trapézovými deskami.
Při vstupu se octneme v zádveří, na hlavní, průhledné komunikační ose, která nás navádí dále do hloubi domu, do haly, odkud vedou dveře do všech prostor tohoto podlaží (dvou pracoven, dílny, kotelny s prádelnou, tělocvičny, na niž je napojen prostor sauny s hygienickým zázemím). Tato komunikační hala je po celé své pravé straně lemována mělkými komorami za posuvnými dřevěnými dveřmi a po levé straně střední nosnou zdí z pohledového zdiva, podél níž vystoupáme přímým schodištěm do prvního patra na úroveň hlavního obytného prostoru, od zahrady odděleného velkoplošně prosklenou stěnou. Posuvné díly této stěny a velký přesah střechy umožňují v létě dům se zahradou propojit. Před západním průčelí vzniká dlouhá, cca 2,5 m široká terasa s podlahou z dřevěných roštů, zabíhajících za sklem zpět dovnitř, aby zde vytvořily kryt topného podlahového kanálku a navázaly na podlahu obytného prostoru.
Podél schodiště je za skleněnými stěnami uzavřená kuchyně, kterou je možné posuvnými dveřmi propojit s jídelnou i obývákem. Jeden z jejích pultů tvoří parapet výsuvného okna - po jeho otevření lze kuchyň využít i zvenku, při letním provozu, V jídelně je na severní straně umístěn krb, který pokračuje za skleněnou západní stěnou jako krb venkovní (v čele kryté terasy). Oba krby jsou tedy napojeny na komínové těleso v severní zdi, jež tvoří jakousi hradbu domu vůči ulici a severním větrům.
Za střední nosnou zdí je z obytného pásu přístupná řada pěti ložnic. Všechny mají vlastní hygienické zázemí a šatnu. Tyto místnosti jsou uspořádány tak, aby tvořily jakýsi klidový filtr mezi obytným a ložnicovým pásmem. Ložnice mají také přímý vstup na zahradu. Západní i východní strana domu je tedy zasypána, do přízemních místností přichází světlo pouze z jihu (obě pracovny) a ze severu (tělocvična a zádveří s komunikační halou). Střešním světlíkem nad schodištěm přichází světlo přes obě patra do "středu domu".
Rovná střecha má vegetační skladu, čímž se maximálně zapojí do vzrostlé zeleně na zahradě. Nezanedbatelné bude i propojení s popínavou zelení na severní a jižní straně průčelí.
Dům by měl působit klidně, jako účelovými prostředky obalený prostor, zčásti ponořený do země, zčásti do popínavé a střešní zeleně, zčásti zahloubán sám do sebe prosklenými plochami, formujícími vztah interiéru s exteriérem.

Konstrukčně - statická část
Objekt je založen na desce z prostého betonu tl.250 mm se štěrkovým posypem. Obě štítové stěny spolu s opěrnými zdmi na pasech z prostého betonu se základovou spárou v nezámrzné hloubce. Založení sloupů stání pro auta je navrženo na samostatných patkách z prostého betonu.
Nosné zdivo z betonových tvárnic IZO PLUS (výrobce betonové stavby Klatovy, s.r.o.). Suterénní zdivo cca 500 mm pod úroveň upraveného terénu a opěrné stěny z betonových bednících dílců s vloženou výztuží, kotvenou do základové desky. Obvodové stěny nadzemní části objektu vyzděny z betonových tepelně izolačních tvárnic IZO PLUS 400/300/190 mm. Vnitřní nosné stěny z neizolovaných betonových tvárnic a příčkovek totožného systému. Obě podlaží zakončena železobetonovým věncem.
Konstrukční systém západní stěny nadzemního podlaží je tvořen sloupy z tvrdého masivního dřeva. Sloupy jsou kotveny ocelovými botkami do věnce suterénu a v úrovni nadpraží jsou v podélném směru zavětrovány ondřejskými kříži z ocelových podhledových táhel.
Suterén je zastropen konstrukcí BS PLUS (výrobce Betonové stavby Klatovy, s.r.o.). Jedná se o systém vyztužených stropních trámů, kladených v osové vzdálenosti 660 mm a stropních vložek se zálivkou. Nadzemní podlaží je zakryto dřevěným stropem s nosnými průvlaky z masivního dřeva, kladenými v příčném směru. Konzoly průvlaků na západní straně objektu tvoří podpory pro zastřešení terasy. Nosný povalový záklop je z hoblovaných dřevěných hranolů průřezu 110/110 mm, vzájemně spojených příčně uloženým rubovým bedněním z prken tl.35 mm.
3 comments
add comment
Subject
Author
Date
trvanlivost "fasády"
PAVEL MAZÁČ
04.01.09 09:07
..
vga
05.01.09 08:25
Skvělá dispozice
nihilnisi
30.03.10 06:18
show all comments

more buildings from D3A spol. s r.o.