Rodinný dom zo storočného humna

Rodinný dom zo storočného humna
Architect: Eliška Turanská
Address: Veličná, Slovakia
Completion:2017-2021
Area:191 m2
Built Up Area:126 m2
Site Area:4752 m2
Built Up Space:764 m3


Humno je dedičstvo investora spoločne s ďalšími hospodárskymi stavbami na rozľahlom rovinatom pozemku uprostred obce Veličná. Jeho cieľom okrem vytvorenia bývania pre svoju rodinu bolo zachovanie tejto pozostalosti v maximálnej možnej miere a zároveň neuberať zo štandardov moderného bývania. Dôležitý bol pre neho aj materiálový súlad s pôvodnou stavbou, preto sa rozhodol použiť pri rekonštrukcii výlučne prírodné stavebné materiály.
Hoci bolo humno vo veľmi zachovalom stave, pre maximálne zachovanie jeho pôvodného vzhľadu sme pristúpili ku novostavbe ako ku statickému novotvaru, je vsadená do stodoly na vlastných základoch a z humna sa stal jej obal.
Pôvodná hospodárska stavba vo vedľajšom krídle už musela byť sanovaná, ale materiál z nej bol použitý pri stavbe.
Priestorové, hmotové aj funčné riešenie je celkom ovplyvnené pôvodnou stavbou humna. Nielen jeho vonkajším obalom, ale aj konštrukčnými prvkami, ktoré cez stavbu prechádzajú. Ani jeden pôvodný prvok sme neodstránili, či neurobili sme žiadnu výmenu. To napríklad determinovalo svetlú výšku v centrálnom priestore ako aj netypické radenie priestorov. Drevený obklad humna ostal v niektorých častiach v plôvodnej pozícii, niekde bol prenesený smerom dovnútra a stal sa fasádou samotnej stavby, tam kde je toto ustúpenie väčšie vznikla krytá terasa. Pôvodná storočná krytina je tu dopĺňaná postupne získavanými kusmi pôvodných sklených škridiel. Denné svetlo sa do interiéru podarilo dostať cez vysoké presklenia a priesvitnosť fasády, ktorá vznikla perforáciou dreveného obkladu, alebo natočením obkladových dosiek.
Eliška Turanská
0 comments
add comment