Resort Eisgrub

apartmánový dům v Lednici na Moravě

Resort Eisgrub
Spolupráce:Michal Kolář, Smart-projekt CZ
Address: Břeclavská 368, Lednice, Czech Republic
Project:2017
Completion:5.2020
Area:2059 m2
Built Up Area:804 m2
Built Up Space:1051 m3


Rekonstruovaný soubor budov s původním normalizačním tvaroslovím se nachází v historickém centru města Lednice na významné pozici v již ustavené urbanistické struktuře. Po rekonstrukci je v něm samoobsluha a dvacet bytů apartmánového typu.
Orientován je do Zámeckého náměstí i do veřejného prostoru se sochou Jana z Nepomuku ve styku ulic Pekařská, Mikulovská, Valtická, Břeclavská, který má rovněž formu náměstí. Nový předprostor v místě původního a odbouraného bloku schodiště tvoří nový styčný bod obou náměstí.
Odbouráním schodiště a části jednoho traktu ve 2. NP původního nákupního střediska byl vyrovnán nepoměr objemů obou původních staveb nákupního střediska a pošty. Tím vznikla hmotová nárožní figura se dvěma koncovými štíty a střední nižší částí.
Nadstavbou je objekt formován do archetypálních tvarů se sedlovou střechou, stavba je rozdělena na uliční objekt a dvorní křídlo. Tím jsme docílili úpravy měřítka budovy a jeho přiblížení okolním stavbám. Použili jsme klasické materiály jako hladká či vzorovaná omítka a pálená krytina. Ze strany zásobovacího dvora má podkrovní nadstavba soudobý výraz. Parkování je před domem i ve dvoře.
Létající inženýři
0 comments
add comment

more buildings from Létající inženýři