Rekreačná chata

Rekreačná chata
Address: Rekreačná oblasť Tomky 1058, Borský Svätý Jur, Slovakia
Project:01-04.2021
Completion:07.2021-07.2022
Area:102 m2
Built Up Area:44 m2


Riešené územie sa nachádza v rekreačnej oblasti Tomky, v katastri Borský Svätý Jur. Na mieste sa nachádzala dvojpodlažná chata s podkrovím tzv. tatranského typu. Zastavaná plocha pôvodného objektu objektu bola 44 m². Táto plocha zostala rovnaká aj pri výstavbe novej chaty. Objekt je napojený na elektrickú sieť z jestvujúceho stĺpu. Splašková kanalizácia je zaústená do jestvujúcej žumpy. Voda do objektu je privedená z kopanej skružovej studne.

Projekt chaty rešpektuje základnú koncepciu zástavby celého riešeného územia. Novostavba chaty slúži ako objekt na individuálnu rekreáciu, na víkendový, resp. letný pobyt. Chata rovnako ako pôvodný objekt starej chaty je dvojpodlažná s podkrovím. Prvé nadzemné podlažie je zapustené do rovinatého terénu o približne pol metra. Vstup do objektu je zo severovýchodnej strany na prvom nadzemnom podlaží, ktoré je technickým zázemím domu a ostatné podlažia budú obytnou časťou. Objekt je zastrešený ostrou sedlovou strechou. Celková koncepcia pôvodnej chaty tak zostala zachovaná.

Úroveň 0,0 sme zadefinovali na hotovej podlahe tohoto1NP. Objekt je hmotovo kompaktný, má tvar klasickej “Áčkovej“ chaty. Obe štítové priečelia sú celopresklené, vzhľadom k výnimočnému situovaniu tohoto objektu. Jednou stranou je chata orientovaná k jazeru a druhou stranou do borového lesa. Stavba je osadená v smere severo-východ > juho-západ, cca 11 metrov od obslužnej komunikácie. Najbližšie okolité objekty sú vo vzdialenosti cca 10 metrov na južnej strane a cca 11 metrov na severnej strane.

Dôvodom k búraniu pôvodného objektu a výstavbe nového boli hlavne nedostatočné svetlé výšky pôvodného objektu a jeho nedostatočná energetická hospodárnosť.

Ako už bolo spomenuté, do chaty sa bude vstupovať na 1NP popod presahujúcu sedlovú strechu, ktorá bude vytvárať po oboch stranách chaty klasický “gánok”. Zádverie, technická miestnosť, sklad, viacúčelová miestnosť a schodisko sú priestory, ktoré tvoria najspodnejšie podlažie. Sklad má zvonka druhý samostatný vstup. Po jednoramennom schodisku sa vystúpi na 2.np, ktoré je poňaté ako denná časť objektu. Schodisko a kúpeľňa, ktorá sa vedľa neho nachádza, rozdeľujú tento priestor na dve časti. Väčšia, ktorá je orientovaná k jazeru, je obývačkou a menšia, orientovaná k lesu, je jedálňou s kuchynkou. Obe časti sú prepojené s exteriérom cez zasklené steny. Obe zasklené steny majú na tomto podlaží dvojicu posuvných dverí, ktoré počas leta umožňujú efektívne priečne vetranie a zamedzuje sa tak prehrievaniu interiéru. Na interiér naväzujú z oboch strán drevené “schodiskové” terasy. Tie slúžia ako pobytové: na južnej fasáde orientovanej na jazero v lete na opaľovanie a podobné letné aktivity a terasa na severnej fasáde orientovanej do lesa poskytuje priestor na exteriérové stolovanie v tieni.
Podkrovie tvorí nočnú časťou chaty. Takisto je rozdelené schodiskom a toaletou na dve časti, ktoré tvoria dve spálne. Tienenie týchto priestorov je zabezpečené drevenými horizontálnymi lamelami, ktoré zabraňujú prehrievaniu najvyššieho podlažia počas letných mesiacov.

Objekt je založený na betónových pásoch, na ktorých je jeden rad debniacich tvárnic DT25. Na nich je železobetónová doska hr. 150mm, asfaltová hydroizolácia a vrstvy podlahy. Obvodové steny na 1.np sú z tehál hr. 250mm. Tieto sú natreté asfaltovou hydroizoláciou až nad úroveň rastlého terénu. V tejto podzemnej úrovni sú obložené tvrdeným polystyrénom a nopovou fóliou. Stropná doska nad týmto podlažím je železobetónová hr. 160mm. Celá stavba nad 1.np je z drevených prvkov, okrem stabilizačnej železobetónovej priečnej steny, ktorá sa nachádza vedľa schodiskových ramien a ukončená je až v podkroví. Zhotovená je z pohľadového železobetónu. Nosné obvodové steny z rámovej konštrukcie z profilov 60/160, ktoré sú spriahnuté s oceľovými štítovými rámami Jakel 120. Stropné trámy sú z profilov 100/200. Z tohto profilu sú aj krokvy. Priečky sú z profilov 50/100. Obvodové steny sú zadebnené z vonkajšej strany záklopom z OSB dosiek hr. 15mm. Vyplnené sú izoláciou z minerálnej vlny. Zo strany interiéru je na pohľadových stranách všetkých prvkov použitá borovicová preglejka, kotvená do pomocnej konštrukcie z trámikov 40/60. Podlahu na 1NP a 2NP tvorí veľkoformátová keramická dlažba, v podkroví je smreková palubovka. Steny na 1.np sú v interiéri omietnuté sadrovou omietkou. Fasáda je zo smrekovcových dosiek, kotvených do pomocnej konštrukcie z profilov 40/60. Krytina strechy je z falcovaného plechu vo svetlom odtieni. Okná sú drevené s izolačným trojsklom. Interiérové dvere sú tiež drevené, v drevených zárubniach.
autorská zpráva
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
bezvadný!
T.Pavlík
12.02.23 04:07
Poklona
Jiří Vaculík
16.02.23 10:53
show all comments