Rekonštrukcia autosalónu Suzuki

Rekonštrukcia autosalónu Suzuki
Address: Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica, Slovakia
Investor:PRO AUTO spol. s r. o.
Project:2010-12
Completion:2012
Area:668 m2
Built Up Area:615 m2
Built Up Space:2928 m3


Autosalón Suzuki sa nachádza pri vjazde do Banskej Bystrice v smere od Zvolena, v tesnej blízkosti  štvorprúdovej rýchlostnej komunikácie - pulzujúcej dopravnej tepny spájajúcej obe mestá. Lokalita predstavuje formujúcu sa  obchodnú časťou mesta, kde majú zastúpenia aj ďalší predajcovia značiek ako  napr. Audi, Volkswagen, Mercedes, Toyota, Kia  atď.

Architektonické riešenie a stavebnotechnický návrh budovy ovplyvnili lokalitný program investora, rámcove design manuál značky Suzuki, požiadavky na dodržanie teplotechnických noriem a elimináciu prehrievania západnej fasády ako aj technické a konštrukčné danosti pôvodného objektu. S úlohou rekonštrukcie sa bolo potrebné vysporiadať s vopred definovanými investičnými nákladmi, čo nás viedlo k myšlienke čiastočného využitia pôvodných oceľových prvkov stavby.

Autosalón je koncipovaný ako "výklad" pre predávané vozidlá - objekt sa čelnou  celopresklenou fasádou plne otvára k potencionálnym klientom prechádzajúcim priľahlými komunikáciami. Efekt výkladu sa plne prejavuje hlavne vo večerných hodinách. Natočenie bočných polí dodáva objektu dynamiku,  súčasne sa maximálne využíva plocha pozemku.

Pôvodný  nevyhovujúci objekt autosalónu v rámci rekonštrukcie nezostal príliš zachovaný. Využité boli len nevyhnutné nosné konštrukcie, medzi iným oceľové stĺpy a pôvodné oceľové väzníky, ktoré po zosilnení a otočení o 180? naďalej zastrešujú hlavnú časť objektu.

Objekt je navrhnutý vo dvoch výškových úrovniach. Dve krajné polia sú nižšie, stredná časť je vyššia s vloženou galériou administratívy. Sú tu kancelárske priestory majiteľa, ekonomického úseku, server, kávová kuchynka. Od chodby sú kancelárie oddelené celopresklenými stenami. Galéria sa realizovala preklenutím priestoru priebežným oceľovým priehradovým väzníkom skrytým v zábradlí chodby, na rozpon 20 metrov, s následným prikotvením konštrukcie podláh. Zjednocujúcim prvkom pôvodných objektov je v interiéry mohutná priebežná biela stena, s perforáciou vymedzenou pôvodnými otvormi. Presun administratívy na poschodie umožnil zväčšiť predajnú plochu na importérom požadovanú hodnotu. Úlohou strednej časti objektu je taktiež upútať návštevníkov z diaľkových pohľadov na Zvolenskej ceste. Tu sú umiestnené reklamné pútače - označenie predajcu a značka predávaných vozidiel. Hlavný vstup je situovaný v čelnej fasáde z jestvujúceho parkoviska. Priamo oproti vstupu je pult recepcie - informátor. Vľavo od recepcie je priestor predajcov, vpravo sa nachádza príjem servisu v nadväznosti na sklad náhradných dielov, zázemie zamestnancov a samotnú servisnú halu. Showroom s vystavovanými vozidlami je umiestnený priebežne v prednej časti stavby, pre čo najlepšiu viditeľnosť z exteriéru. Dizajn fasád je zámerne jednoduchý až monotónny / kombinácia zatepľovací systém, sklo, obkladové panely Ruukki/, dominantné majú byť vystavované vozidlá. Vzhľadom na západnú orientáciu "výkladu" je sklo prifarbené do zelena. Z dôvodu zabezpečenia ďalšej formy protislnečnej ochrany je navrhnutá stavebná pripravenosť pre exteriérové horizontálne žalúzie, ktoré je možné v prípade potreby osadiť. Nad prízemím sú otvoreným schodiskom prístupné už spomínané  administratívne priestory. Schodisko z oceľového štrukturovaného plechu je obložené imitáciou tmavého dreva - prepojenie korporatívneho designu značky Suzuki s pôvodnými industriálnymi oceľovými prvkami.

V dvorovej časti, k východnej fasáde je navrhnutý prístrešok pre umiestnenie expedovaných vozidiel a samostatný prevádzkový vstup do servisnej časti objektu.
0 comments
add comment