Rekonstrukce Starého ředitelství Vítkovic

Rekonstrukce Starého ředitelství Vítkovic
Address: Ruská 24, Ostrava, Czech Republic
Project:2009
Completion:2009-10


Budova starého ředitelství je stavba bez historické hodnoty, ale s řadou historických článků, upomínajících na její bohatou minulost spjatou s ještě bohatší historií. Objekt ve tvaru písmene F bude opravován postupně, návrh však budovu zpracoval jako celek. Důležité jsou okolní úpravy objektu jejich napojení na terén, řešení celkového parkingu a napojení na osu vítkovický zámeček–plynojem.
O
bjekt bude sloužit převážně k účelu administrativy, dále pak pro účely umístění testovacího a předváděcího centra hydraulických strojů. Křídlo pošty je součástí celého areálu Starého ředitelství Vítkovic a jako takové je jednoznačně urbanisticky definováno. Střešní část korunuje vyhlídková restaurace.

Řešený objekt je rekonstrukcí, téměř citací původního stavu, je vybaven architekturou doby svého vzniku v novodobé výstroji. To respektuje i celkové nové řešení povrchů, kdy jsou fasády po zateplení ponechány v klasické omítce. Nově pojaté výplně otvorů jsou přizpůsobeny celkovému řešení. Původní členění oken je zachováno.

Fránek architecs


Dosud byla zrealizována první část budovy. Vzhledem ke statickému stavu a povaze budovy jako stavebního celku byly pro veškeré nově navržené konstrukce, jako jsou příčky, vyzdívky mezi jednotlivými částmi budovy, izolační zdivo, dozdívky původního zdiva nebo dozdívky kolem oken, použity tvárnice Ytong. Zejména pro své skvělé vlastnosti v oblasti rekonstrukcí, jako jsou nízká hmotnost, snadná opracovatelnost, jednoduchá manipulace a schopnost tepelně izolovat.

Xella CZ
0 comments
add comment

more buildings from Fránek Architects