Rekonstrukce funkcionalistické zastávky od architekta Oskara Pořísky v Brně na Obilním trhu

Rekonstrukce funkcionalistické zastávky od architekta Oskara Pořísky v Brně na Obilním trhu
Spolupráce:Nina Ličková
Statika: Václav Přikryl
Address: Brno, Czech Republic
Investor:Statutární město Brno
Project:2015-17
Completion:květen 2017
Built Up Area:44 m2
Price:2 500 000 CZK


Zastávka byla navržena architektem Oskarem Pořískou v roce 1926 a nese typické znaky počínající funkcionalistické architektury. Oskar Poříska, od jehož narození uplynulo letos 120 let, byl významným brněnským architektem, mezi jehož realizace patří například palác Convalaria na České ulici, Městská ubytovací kancelář dnes Čedok na Nádražní, Biskupské gymnázium na Barvičově a vila na Hroznově ulici, kolonáda v Luhačovicích atd.

Projekt počítal s obnovou zastávky ve smyslu jejího původního užívání, tedy jako přístřešku MHD. Vzhledem k tomu, že zastávka ač je památkově chráněna, nebyla po dobu 90 let nijak udržována, byl proveden průzkum statického stavu objektu a byl konstatován havarijní stav všech betonových konstrukcí, neumožňující její další používání. Navržený projekt obnovy počítal s maximálně možným zachováním původních substancí konstrukce zastávky při dodržení všech současných normativních požadavků. Obnovený přístřešek přesně tvarově i materiálově kopíruje původní řešení. Obnova nepočítala s rekonstrukcí podzemní části wc a to z důvodů finančních, hygienických a provozních. Podzemní část byla zachována ve svých obvodových zdech. Počátek rekonstrukce realizovala stavební firma, která nedodržela předepsané statické řešení a ze stavby byla investorem odvolána. V rekonstrukci poté pokračovala firma Tocháček.

V rámci statického řešení byly zachovány tři střední části přístřešku - vertikální stěny i část skořepiny. Byly dobetonována dvě podpůrná žebra, nenarušující siluetu a tvar skořepiny. Tvar původní atiky i její tloušťka zůstaly zachovány a byl vytvořen nový strop nad podzemní částí. Vnější sokly a lem skořepiny byly opatřeny vrstvou broušeného a v zadní části pemrlovaného umělého kamene, ostatní části byly opatřeny hladkou vápenocenentovou omítkou a lazurovým nátěrem bílé barvy. Ocelové konstrukce byly repasovány a na základě stratigrafického průzkumu opatřeny nátěrem v původní barevnosti. Boční skleněné výplně zaskleny čirým bezpečnostním sklem. Byly repasovány původní dveře do telefonního boxu. V přístřešku je instalována konzolová lavice z červeného umělého kamene a stěna nad lavicí je obložena obkladem ze skleněných obkladaček z bílého opaktního skla v původním formátu. Podlahové stupně jsou opatřeny povrchem z broušeného umělého kamene a jsou do nich vloženy sklobetonové tvárníce s dilatacemi z mosazných pásků.

V horním vnitřním lemu skořepiny byl nově umístěn zapuštěný led diodový pásek, osvětlující prostor přístřešku ve večerních hodinách. Zadní schodiště bylo asanováno a otvory zasypány a opatřeny povrchem z betonových dlaždic.

V současnosti není znám obdobný příklad existence tohoto typu funkcionalistické památky. Obnovená zastávka se stane dalším příspěvkem do atraktivního dědictví brněnské funkcionalistické architektury.

fotografie: Bořivoj Čapák
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Krásné
Ivana
29.06.17 09:36
show all comments

more buildings from RAW