Rekonstrukce bývalé kotelny na administrativní budovu

Rekonstrukce bývalé kotelny na administrativní budovu
Address: U Plynárny 500, Michle, Prague, Czech Republic
Investor:Pražská plynárenská a.s.
Project:1999-2000
Completion:2001
Built Up Area:610 m2
Built Up Space:14280 m3
Price:120 000 000 CZK


Do prázdného halového prostoru, který vznikl vybouráním původní technologie kotelny je vestavěno pět podlaží administrativních prostor. Hlavním kompozičním prvkem budovy je tvarované schodiště s výtahem, ze skla a oceli, které je dominantním prvkem interiéru atria.

Rekonstruovaná budova původně sloužila jako centrální kotelna na tuhá paliva. V současné době, kdy je dodávka tepla pro areál zajišťována novou centrální plynovou kotelnou, ztratila svůj původní význam a řadu let již není využívána.

Dokumentace řeší rekonstrukci stávající kotelny na administrativní budovu. Z toho vychází i dispoziční řešení. Prázdný halový prostor, který vznikl vybouráním technologie je rozdělen vestavbou pěti podlaží převážně administrativních prostor. V suterénu je umístěno technické zázemí budovy. Kanceláře jsou umístěny podél obvodových stěn objektu vždy do hloubky přibližně 5 metrů. Tyto kanceláře jsou přístupné z vnitřního ochozu, který obíhá volný prostor - atrium otevřené přes všechna podlaží a prosvětlené střešním světlíkem. Do prostoru vnitřního atria je umístěn prosklený výtah, schodiště a prostory pro sezení.

Hlavním kompozičním prvkem interiéru budovy je řešení vnitřního atria. Vlastní ochozy jsou řešeny jako vestavěné lávky obdélníkového tvaru. Tyto lávky jsou vykonzolovány z kancelářských traktů a obíhají celý prostor atria. Z kratších stran je do vnitřního prostoru atria dále vsazena konstrukce odpočinkových sezení. Vnitřním prostorem atria probíhá samostatně schodiště s výtahem.
Řešení prostoru atria vychází z požadavku tento půdorysně nevelký prostor prosvětlit a "provzdušnit". Proto je volena maximálně odhmotněná kombinace použitých materiálů, jejich tvarování a barevné řešení. Výtahová šachta, kabina, schodiště a odpočinkové konstrukce jsou řešeny v kombinaci oceli a skla. Sklo je použito na ochozech atria, výtahové šachtě a kabině, na stupních schodišť, podlahách schodišťových podest a odpočinkových prostor. Tato vzdušná skloocelová konstrukce je jakoby vsazena do maximálně jednoduchého prostoru atria, tvořeného bílými sádrokartonovými stěnami kanceláří. Podlaha ochozů z litého teraca a dveře kanceláří tvoří jemný barevný akcent ke sklu a oceli schodiště a výtahu.Původní stav - doba vzniku

Původní název - Městská plynárna
účel využití - Kotelna v areálu na výrobu svítiplynu
Velkoryse založený soubor provozních, úředních a obytných budov postavený arch. Josefem Kalousem v letech 1925 - 1932.

Nový stav - přestavba
Areál Pražské plynárenské a. s.,U Plynárny 500, Praha 4 - Michle
Rekonstrukce objektu č. 17 bývalé kotelny na administrativní budovu

Studie
V roce 1999 byla zpracovaná studie, která zakládala řešení vnítřního prostoru objektu,
na vloženém příhradovém " koši " elipsového půdorysu, který se směrem k horním patrům rozšiřoval a přebíral nosnou funkci. Řešení bylo volnou " citací " na původní konstrukci zásobníků svítiplynu. Tento přístup však nebyl akceptován a proto jsme se vydali cestou standartního řešení.

Projekt - autorská zpráva
Předmětem projektu je stavební a technologická rekonstrukce objektu kotelny v areálu postaveném v první polovině 20. století, který byl původně řešen v jednotném tektonickém a materiálovém provedení - umělý kámen, režné cihelné zdivo, tašky bobrovky a kovové výplně otvorů jednoduše zasklené. Při postupné rekonstrukci objektů uvnitř areálu dochází k částečným změnám v použitých materiálech a někdy i k necitlivým zásahům do jejich původního charakteru. Proto bylo naší snahou pokusit se o změnu přístupu k opravám jednotlivých budov a navrhnout řešení, které by při nové funkci zároveň uchovalo jejich původní charakter.
Rekonstruovaný objekt původně sloužil jako centrální kotelna na tuhá paliva. Prázdný halový prostor, který vznikl vybouráním technologie je rozdělen vestavbou pěti podlaží.Do suterénu je situováno technické zázemí. Kanceláře jsou umístěny podél obvodových stěn objektu vždy do hloubky cca 5 metrů. Jsou přístupné z vnitřního ochozu, který obíhá volný prostor - atrium otevřené přes všechna podlaží a prosvětlené střešním světlíkem. Vlastní ochozy jsou řešeny jako vestavěné lávky obdélníkového půdorysu. Lávky jsou vykonzolovány z kancelářských traktů. Do vnitřního atria je umístěn prosklený výtah, schodiště a prostory pro sezení na vykonzolovaných podestách.
Vzhledem k požadavku tento půdorysně nevelký prostor atria prosvětlit a " provzdušnit " je volena maximálně odhmotněná kombinace použitých materiálů, jejich tvarování a barevné řešení. Výtahová šachta, kabina, schodiště a odpočinkové konstrukce jsou řešeny v kombinaci oceli a skla. Sklo je použito na ochozech atria, výtahové šachtě a kabině, na stupních schodišť, podlahách schodišťových podest a odpočinkových prostor. Tato vzdušná skloocelová konstrukce je vsazena do maximálně jednoduchého prostoru atria, tvořeného bílými sádrokartonovými stěnami kanceláří. Podlaha ochozů z litého teraca a dveře kanceláří tvoří jemný barevný akcent ke sklu a oceli schodiště a výtahu.
0 comments
add comment

more buildings from Atelier ANTA