Rekonstrukce a rozšíření pavilonu 20er/21er Haus

Umbau und Erweiterung 20er/21er Haus

Rekonstrukce a rozšíření pavilonu 20er/21er Haus
Architect: Adolf Krischanitz
Coauthor: Karl Schwanzer
Spolupráce:Luciano Parodi, Florian Zierer, Karin Triendl
Address: Arsenalstraße 1, Wien, Austria
Contest:2003
Project:2007
Completion:2008-12
Area:6825 m2
Site Area:7831 m2
Price:15 000 000 Euro


Pro bruselskou výstavu Expo'58 vznikla celá řada zajímavých národních expozic. Po skončení byly některé dočasné pavilony rozmontovány a převezeny nazpět do zemí, které v Bruselu reprezentovaly. Nejinak tomu bylo v případě rakouského pavilonu '20er Haus', jehož autorem byl Karl Schwanzer. Pavilon byl v roce 1962 převezen do památkově chráněné Švýcarské zahrady vídeňského Belvederu, kde sloužil potřebám MUMOK až do svého přestěhování do MQ v roce 2001. Od té doby zůstal pavilon opuštěný a hledalo se jeho další využití. Na konci roku 2012 byl po třech letech pavilon znovu otevřen. Autorem rekonstrukce a rozšíření '21er Haus' je Schwanzerův žák Adolf Krischanitz, který se svým projektem zvítězil v roce 2003 v architektonické soutěži.
Hlavním cílem '21er Haus' bylo snížit z ulice Arsenalstrasse účinek přístavby. Nová fasáda je citací stávajícího rastru a přístupový most lemující stavbu. Uvolnění suterénu a důsledné navázání na stávající topografii způsobilo přehodnocení a zcela nové určení tradice místa. Muzeum se muselo vzdát své galerijní monofunkčnosti. V horním patře zůstala plně klimatizovaná výstavní plocha a přízemí slouží ke krátkodobým výstavám. V suterénu se nachází sbírky soukromé nadace Fritze Wotruby, ale také kavárna, šatna, dětský ateliér, sklad a technické zázemí. Kavárnu v zapuštěném dvoře, v němž jsou instalovány sochy Fritze Wotruby, navrhl Krischanitz společně s dalším vídeňským architektem Hermannem Czechem.
0 comments
add comment

more buildings from Adolf Krischanitz