Rekonstrukce a dostavba správní budovy

Rekonstrukce a dostavba správní budovy
Spolupráce:Jan Turek, Jiří Burian, Ondřej Patsch, Kamil Kubálek
Address: Šlechtitelů, Olomouc, Czech Republic
Project:2016-18
Completion:2019-20
Area:730 m2
Built Up Area:531 m2


Budova se nachází uvnitř uzavřeného univerzitního areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci rekonstrukce a dostavby je řešena rekonstrukce stávající budovy, dvoupodlažní přístavba v místě vstupu na severní a východní straně, kde budova navazuje na novou pěší zónu s centrálním náměstím, dále přízemní přístavba na jižní straně na místě původního skleníku.

Celkově je budova pojata jako jedna hmota členěná na dvoupodlažní administrativní část na severní straně a přízemní provozní část na straně jižní. Vzhledem k charakteru areálu jsou v rámci stavby využívány rostlinné prvky. Část ustupující severní fasády je doplněna popínavými rostlinami a dále je navržena zelená extenzivní střecha nad provozní přízemní částí na jižní straně. Tato střecha je v úrovni snížených okenních parapetů kanceláří 2.NP na jižní straně. Výrazným prvkem na severní straně směrem k pěší zóně je zvýrazněný mírně předstupující vstup, který vytváří kryté závětří s rampou a vstupním schodištěm. Zvýraznění vstupu je podpořeno materiálovým řešením – vstupní část je obložena cementovláknitými fasádními deskami. Cementovláknité fasádní desky jsou dále použity u propojujících meziokenních výplní a u závětří přízemní provozní části.

V 1.NP administrativní části objektu jsou umístěny kanceláře a zázemí. Na vstupní halu v 1.NP navazuje propojující chodba do přízemní jižní části, kde je umístěno hygienické a sociální zázemí pro zaměstnance provozní části, sklady, technické zázemí a dílny. V úrovni 1.NP je řešen samostatný venkovní vstup do podsklepené části umístěný na východní straně objektu. Ve 2.NP navazuje na schodiště hala, jejíž součástí je sezení a kuchyňský kout. Ve 2.NP je umístěna jednací místnost, kanceláře, zázemí a archiv.

Interiér je řešen s důrazem na funkčnost a jednoduchost. Výrazným prvkem interiéru je nové schodiště s plným zábradlím, které svou barevností navazuje na zvýrazněný hlavní vstup. Na podlaze komunikačních prostor je použita cementová stěrka. Nábytek je zvolen v barevné kombinaci bílé a světlé béžové barvy.
0 comments
add comment

more buildings from ASET studio