REHAB Basel

REHAB Basel
Od počátku si klient přál, aby nové REHAB (soukromé rehabilitační centrum pro tělesně ochrnuté a mozkově postižené pacienty) nevypadalo jako nemocnice. Ale co vlastně nemáme dělat? Co je to nemocnice? Výtahy, vnitřní koridory lemované bezpočtem dveří vedoucích do nemocničních pokojů nebo vyšetřoven, čekárny na konci haly nebo další výtahy. Stejné schéma se opakuje na tolika poschodích, kolik dovolí místní regulace - ekonomické řešení, které se opakuje do extrému a nevyžaduje žádná přizpůsobení potřebám uživatelů. A s kavárnou ve vestibulu.
V rehabilitační centru žijí lidé většinou po nějaké nehodě až 18 měsíců. Je místem, kde se učí vypořádat se změnou ve svých životech a stát se samostatnými v co největším možné míře. Během dne pracují s terapeuty a doktory. Žijí zde a tráví svůj volný čas. Střetávají se se svými rodinami a přáteli. Mají běžný denní program jako my s jedním významným rozdílem: vše se odehrává na jednom místě.
Poněvadž jsou pacienti takto omezeni (musí strávit v REHABu tak dlouhou dobu), rozhodli jsme se, že naším úkolem bude vytvořit multifunkční a rozmanitou budovu, skoro jako městečko s ulicemi, náměstími (dvory 1-5), zahradami (francouzská, anglická, vodní), veřejným vybavením (bazén) a s izolovanými obytnými částmi, kde se lidé mohou dostat z bodu A do B několika různými cestami. Zkusili jsme vytvořit prostředí, které umožňuje pacientům co nejvíce samostatnosti.

Prosíme případné návštěvníky, aby respektovali soukromí pacientů a nevstupovali na pozemek. S personálem však lze předem vyjednat placenou prohlídku.
0 comments
add comment

more buildings from Herzog & de Meuron