Přístavba pavilonu SŠIE Delta

Přístavba pavilonu SŠIE Delta
Objekt slouží jako přístavba odborných učeben Střední školy informatiky a ekonomie Delta. Nejedná se o navýšení kapacity žáků, pouze o výstavbu nových specializovaných učeben, neboť stávající budova to neumožňuje. V úrovni prvního nadzemního podlaží má přístavba pouze technickou místnost a požární schodiště z vyšších pater, na zbývající ploše /pod objektem vyšších podlaží/ je umístěno parkování a přístavek na kola pro učitele, studenty a návštěvníky. Ve zbývajících patrech jsou umístěny odborné učebny /chemie-fyzika, PC, fotoateliér/ a sborovna, orientovány k východu nebo západu, toalety, sklady a technické místnosti uprostřed dispozice a přístupová chodba se schodištěm mezi patry. Na chodbu navazuje prosklená lávka propojující přístavbu se stávajícím objektem školy v úrovni druhého a třetího nadzemního podlaží. Severní fasáda s vnitřní chodbou do vnitrobloku a spojovací lávka jsou celoprosklené. Je tak vidět pohyb studentů a dění ve škole. Barevnost prostor za prosklenými plochami je výrazně žlutá a rezonuje tak s průhlednými polykarbonátovými panely zbývajících fasád.
0 comments
add comment

more buildings from NEW HOW architekti