Prístavba Čachtice

Prístavba Čachtice
Address: Medzihorská ul., Čachtice, Slovakia
Investor:Pavol Paňák
Completion:2017-18


Prístavba je súčasťou súboru stavieb v areáli bývalej dedinskej tehelne. Súbor v rozľahlej záhrade pozostáva z repliky bývalého obydlia tehliarov (z roku 1995), z bývalej prestavanej tehliarskej klenbovej pece na ateliér (z roku 2010) a zo šopy (z roku 2016). Prístavba reaguje na zvýšenú potrebu obytnej plochy najmä pre víkendové pobyty rodiny – je vlastne novou obytnou izbou prepojenou s jestvujúcou dispozíciou bytu. Vo svojej pôdorysnej i rezovej siluete je vlastne pozdĺžnym predĺžením jestvujúceho domu. Obe stavby – pec/ateliér i prístavba charakterizovala akási východisková predurčenosť. Kým témou ruinóznej pece bola idea nového obalu chrániaceho jestvujúcu klenbu a jej priestor, tak témou prístavby bol charakter vnútorného priestoru v pokračujúcom obryse jestvujúceho domu.
Východiskom bolo vynechanie obvyklého stropu medzi obytným priestorom a krovom v typickej rezovej figúre gánkového domu. V pôdorysnej osnove ide o komponovanie priečnej osi voči pozdĺžne podvojným osiam krovu a priestoru izby. Ide v skutočnosti o jednoduchú veľkú izbu s vloženou emporou nadväzujúcou na podkrovie jestvujúceho domu a na ňu vedúcimi schodmi. Krb a knižnica lícujú zvnútra a ich objem je na obvodové steny prepísaný zvonka. Splynutie priestoru prízemia a priestoru podkrovia nie je novátorským gestom – neobyčajnosť tohto vzťahu pochádza v tomto prípade práve zo vzájomného posunu spomínaných dvoch pozdĺžnych osí.
Na mieste tohto súboru sa mnohé desaťročia pálila tehla. Samotný krov je istým spôsobom poctou tehle i kultúre jej dávneho remesla. Všetky použité staré tehly z vyše 2/3 pochádzajú z toho miesta, ostatné z blízkeho okolia. Na rozdiel od dnešnej strojovej výroby boli ručne robené a po vypálení v skutočnosti rozmanito presné i rôznych odtieňov. To robí takúto prostú plochu v skutočnosti dekoratívnou. Je obrazom možnej pripomienky Semperovho učenia o textilnom-tkanom pôvode konštrukcií stien a povrchov.
Všetky povrchy – tehla, kov, vápenná omietka, betónové výrobky, preglejka sú bez ďalšej povrchovej úpravy. Gánok pozdĺž izby je presklenný, uzatvárateľný a po väčšinu roka funguje ako klimatická medzizóna. Stavebno-fyzikálne má takýto ťažký krov (alebo tiež vzájomne opreté dve šikmé stropné dosky) vynikajúce akumulačné vlastnosti pre stálosť vnútornej klímy. V predpolí prístavby je osadená kovová plastika Petra Rollera.
A B.K.P.Š.
0 comments
add comment

more buildings from Architekti A. BKPŠ