Přístavba administrativní budovy firmy STORY DESIGN v Litomyšli

Přístavba administrativní budovy firmy STORY DESIGN v Litomyšli
Spolupráce:Filip Kándl, Ondřej Zavřel
Address: Moravská 949, Litomyšl, Czech Republic
Investor:STORY DESIGN a.s.
Completion:2017


Již v roce 2007 jsme byli osloveni zakladateli úspěšné litomyšlské firmy STORY DESIGN Tomášem Brýdlem a Filipem Brýdlem, abychom navrhli přístavbu k jejich administrativní budově a dosáhli tak rozšíření ploch administrativního zázemí, vytvoření prostoru pro prezentaci firmy a jejích produktů a také vytvoření dominanty celého areálu a zvýraznění charakteru firmy navenek. Původní budova z osmdesátých let minulého století je součástí rozlehlého průmyslového areálu firmy na východním okraji Litomyšle.
Architektonická koncepce vznikla v roce 2007 a byla realizována ve třech etapách. V první z nich byla v roce 2008 postavena horizontální hmota směrem do vnitřního dvora areálu. V druhé etapě byla na konci roku 2015 dokončena dominanta areálu, přístavba tvaru nepravidelného krystalu. V té je kromě hlavního vstupu i studio kreativního oddělení firmy a zejména prezentační prostory, včetně do ulice se obracející dvoupodlažní výlohy. Konstrukčně je přístavba řešena jako lehký ocelový skelet opláštěný lehkými průmyslovými panely v kombinaci s prosklenými fasádami a okny s kovovými rámy. Bílé konstrukce skeletu i pláště přiznané v interiéru jsou součástí celé výtvarné koncepce.  V roce 2017 byla dokončena třetí etapa -  rekonstrukce uliční fasády původní budovy. V této etapě došlo k sjednocení původních budov bílým nátěrem a k instalaci výrazných horizontálních žaluzií na původní vystupující arkýř. Celá kompozice je založena na kontrastu tvarů, barev, světel a stínů. Našim cílem bylo pomocí těchto jednoduchých principů dosáhnout silného vizuálního efektu.
0 comments
add comment

more buildings from CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.