Přestavba vodárenské věže na bydlení

Přestavba vodárenské věže na bydlení
Realizovaný návrh přestavby vodárenské věže v Brně-Řečkovicích, která byla postupně adaptována na bydlení. Z atypické průmyslové stavby, o kterou nikdo neměl zájem, vzniklo velmi atraktivní bydlení v několika úrovních s panoramatickým výhledem v posledním patře. Při rekonstrukci byly ponechány všechny původní prvky, masivní monolitické žebrové stropy, vnitřní režné cihelné zdivo, trámový krov stanové střechy, původní překlady oken, atd.. Vzhledem k tomu, že stavebník chtěl dosáhnout provozu energeticky nenáročného objektu v kategorii nízkoenergetický dům, byl celý povrch věže opláštěn silnou vrstvou tepelné izolace a obložen černým dřevěným laťováním. Hlavním zdrojem pro vytápění je kombinace krbu a tepelného čerpadla. Další etapa počítá s připojením kapalinových solárních kolektorů a je navržena přístavba hranolového skleníkového prosklení před velkým obloukovým oknem.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
žádost
ing. Otakar Pavlík
22.11.11 09:00
show all comments

more buildings from VELEK, VELKOVÁ, VELEK ARCHITEKTI