Přestavba rodinného domu u Prahy

Přestavba rodinného domu u Prahy
Architect: maura | Markéta Veselá
Coauthor: Tereza Prosecká
Spolupráce:Alena Nováčková
Address: Czech Republic
Project:2009
Completion:2010
Area:335 m2
Built Up Area:171 m2
Built Up Space:1321 m3


Původní zděný rodinný dům se sedlovou střechou pod úpatím kopce byl postaven v roce 1997. Stojí na pěkném místě u lesa, je ideálně situovaný a je z něj krásný výhled na město. Účelem rekonstrukce bylo vytvořit zcela jiný typ bydlení, než umožňovala původní stavba. Sedlovou střechu nahradila nástavba s trojlístkem arkýřů. Vnější jednoduchá forma kubusů vytváří uvnitř rozmanitá zákoutí.
    Kompaktní masa domu je rozrušena hmotou arkýřů. Všechny tři arkýře jsou vybudovány ze shodného materiálu — tmavých lícových cihel, které se uplatňují i na výrazném soklu domu a na opěrných zídkách. Arkýře jsou v nároží prosklené a světlo vniká do domu všemi směry. Razantně byla rozšířena okna v přízemí domu, a interiér je tak maximálně propojen se zahradou. Původní hranol domu byl po odstranění střechy dozděn a zateplen, fasáda je světle krémová.
    Přízemí je řešeno otevřenou dispozicí obytného prostoru a kuchyňského koutu, v exteriéru pak na tento prostor navazují terasy. Vstup je umístěn na severovýchodní stranu, aby nenarušoval vnitřní obytný prostor. Nad garáží vznikla terasa, namísto původní strmé sedlové střechy. Ložnice v patře jsou situovány podle jednotlivých arkýřů; hlavním výtvarným prvkem jsou prosklené stěny rámující výhled do krajiny. Materiál dřevěných podlah, rámů oken a dveří je druhotným prvkem dotvářejícím prosvětlený interiér.
    Původní podélný zděný dvoutrakt, postavený na betonových pasech, zastropený  předpjatými panely Spirol a zastřešený sedlovou střechou, zůstal ve stávající podobě jen v suterénu.  Sedlová střecha byla v celé ploše nahrazena střechou plochou. Svislé obvodové konstrukce jsou řešeny sendvičovitě, s nosnou zděnou částí s tepelnou izolací a lícovým obkladem. Nové arkýře stojí na ocelovém vodorovném rámu, který je uložen na zdivu a přetažen přes jeho líc. Rám je spolu s profilovaným plechem základem pro litou betonovou podlahu.
0 comments
add comment

more buildings from maura