Přestavba a dostavba areálu tiskárny

Přestavba a dostavba areálu tiskárny
Address: Podkovářská 2, Vysočany, Prague, Czech Republic
Investor:AF BKK, s.r.o.
Completion:12/2004 - 08/2005
Area:350 m2


Objekt je součástí areálu tiskárny, který prochází postupnou renovací. Jedná se o bývalý průmyslový areál Státního výzkumného ústavu barev a laků. V průběhu socialistického hospodaření docházelo v areálu k degradaci průmyslových prvorepublikových objektů nekultivovanou stavební činností. Návrh očišťuje, odhaluje a zvýrazňuje půvab jednoduchosti a podstaty železobetonového skeletu historické budovy. Jasně definovanému řádu jsou podřízeny veškeré stavební zásahy. Výrazně definované novotvary zádveří, schodiště a sociálního zázemí doplňují již hotovou stavbu. Funkční využití prostoru lze přizpůsobit momentálním požadavkům provozu tiskárny, je zde vytvořen univerzální kancelářský prostor. Objekt je svou polohou nástupní reprezentativní hlavou užívaného souboru budov, tomu odpovídá i elegantní řešení barevnosti fasád a vnitřních prostor.
0 comments
add comment

more buildings from caraa.cz s.r.o.