Posbank pavilion

Posbank pavilion
Address: Beekhuisenseweg 1, Rheden, Netherlands
Completion:1998 - 19.9.2002


Bezpochyby nejzajímavější zastávka na naší holandské expedici. V národním parku Posbank, který se rozkládá na území zformovaném během poslední doby ledové, navrhnul Bjarne Mastenbroek (dříve kolaborující s Mecaneem, MVRDV, de architectengroep a nyní hlava SeARCH) čajový pavilon. V holandsky netypické kopcovité krajině (převýšení cca 100 metrů) působí pavilon jako zjevení. Úkolem bylo navrhnout stavbu souznící s okolní přírodou a ekologicky šetrnou. Mastenbroek zformoval restauraci do oblíbeného motivu spirály, která v současnosti společně s möbiovým proužkem nedává architektům spát (např. Libeskindova dostavba muzea v Londýně, domy od UN Studia aj.).
Statik pavilonu získá v tomto roce bezpochyby Nobelovu cenu, poněvadž vyložení konzoly dosahuje v limitním bodě 14 metrů. Nosná konstrukce navíc využívá dosti neexaktních materiálů jako surových dubových kmenů nebo masivního balvanu. Právě použití přírodních materiálů stavbu výborně zapojuje do okolního kontextu. Naprosto neskutečný lupenitý podhled v restauraci, podlaha s broušenými špalky, zelená střecha v kombinaci s betonem a sklem - stavba jakoby vyrůstala z okolí.
Ze stavby čiší velkorysost a nesmírný architektonický talent. Ne náhodou byl letos na jaře Mastenbroek označen holandskými studenty za současnou národní architektonickou jedničku. Nezbývá než souhlasit.
0 comments
add comment

more buildings from de architectengroep